ziyade on DeviantArthttps://www.deviantart.com/ziyade/art/Tipografi-ya-da-Tipography-90524786ziyade

Deviation Actions

ziyade's avatar

Tipografi ya da Tipography

By
Published:
7.2K Views

Description

Siyah beyaz bir tipografik çalışma her zaman harfler arasındaki ilişkileri deşifre eder aslında.. Ben de biraz bunu yapmak istedim, bakın font geliştiricileri aradaki mükemmelliği nasıl sağlamış..
Image size
2480x3508px 624.73 KB
© 2008 - 2024 ziyade
Comments4
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
ecealmira's avatar
merhabalar siz tipografi ile hayvan yapabiliyor musunuz ?