Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconpolaczekxd:
PolaczekXD Featured By Owner Aug 25, 2015
Siema, fajne arty :D
Reply
:iconzboczony:
zboczony Featured By Owner May 4, 2013
2x Sharon?
Czekaj... Czy ty się przypadkiem nie wybierasz na czyżynalia?
Reply
:iconzitukx:
ZituKX Featured By Owner May 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
Chciałbym, ale niestety nie jest mi dane pojechać... A niedługo będzie 3x Sharon, co niestety nie zmienia moich możliwości wyjazdowych ;)
Reply
Add a Comment: