Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconthesharkgirl:
TheSharkGirl Featured By Owner Jul 30, 2014  Hobbyist
Liker disse skikkelig godt! Elsker karakterene og alt du gjør med dem. Helt utrolig bra!
Reply
:iconzanreo:
Zanreo Featured By Owner Jul 30, 2014  Hobbyist General Artist
Takktakk! Synes det er veldig gøy å lage disse :D
Reply
Add a Comment: