( Tutorial ) Design Cover Iggy Style
|6 min read
YuumiMasashi's avatar
By YuumiMasashi   |   Watch
224 139 18K (1 Today)
Published: March 17, 2016

- Source : me.zing.vn/zb/dt/trinhthongmin…
- Tut này tớ nghĩ ra thật , không có đạo gì đâu nhé , chỉ lấy một số gợi ý từ PSD bạn nước ngoài và đã xin phép rồi.

- Phụ kiện : Phụ kiện
- Link Hq : High Quality
- *Các bạn có thể tổ hợp Ctrl + U để đổi màu , không cần dùng đúng màu trong Tut*
- *Các bạn có thể tự tạo Shape giống hệt phụ kiện , chèn các Pattern khác nhau*.
- Các phụ kiện được sắp sếp theo thứ tự ( Vd : Chèn Render 1 vào ... )
  - Kết quả :
 
 
- Bước 1 : Chèn Render số 11 vào Background được tạo sẵn ( màu trắng - 980px x 300px ).
 
 
 
- * Phần này các cậu không làm cũng không sao , có thể thay thế bằng việc chèn Render.
 - Tạo một Shape hình tròn , vào Add Layer Style -> Drop Shadow.- Tẩy cái phần bên cạnh cái Render số 1.
 
 
 
 - Chèn Render vào , thực hiện bước Create Clipping Mask đã có từ mấy Tut trước (^^^)- Ctrl + J để nhân đôi Layer , bỏ cái Layer Render Copy ấy ra khỏi phần Create Clipping Mask .
 
 
 - Layer Copy ấy , tẩy phần dưới sao cho Render chỉ khớp với hình ( Không tẩy phần trên vì để một phần ra ngoài sẽ bắt mắt hơn <3
 
 
 - Ctrl + J để nhân đôi Layer nữa , lần này hãy để Layer Copy 2 xuống dưới Layer Copy -> Add Layer Style -> Color Overlay -> Chọn màu tùy thích.
 
 
  - Hoàn chỉnh :
 
 
 - Bước 2 : Chèn Render số 5 vào.
 
 
 - Tiếp tục : Chèn thêm một Stock mà bạn thích , rồi chèn thêm Render số 8 thật ăn khớp với nhau.
 
 
- Chèn luôn Render số 6 , 7 vào như hình.
 
 
 - Thêm Text , Style tùy ý mấy cậu <3
 
 
- Bước 3 : Chèn liên tiếp render số 2 , 3 , 4 vào sao Render chính ( nhân vật ).
 
 
- Thêm Text tùy ý thích.
 
 
- Bước 4 : Chèn Render số 1 vào phía sao Render số 11.
 
 
 - Chèn Render số 9 trước Render số 1.
 
 
- Thêm Stock những gì liên quan đến nhân vật chính của Art , nếu không thích bạn có thể thay thế bằng Quote hay Stock của nhân vật này ( Vd : tớ xài Yotsuba Alice ).
 
 
- Thêm viền Stoke (1%) cho đẹp.
- Thêm Text trên cái ô nhân vật.- Thêm cả tựa đề phim ở dưới.
* This is just decorate Art.
 
 
- Chèn Render số 10 vào , thêm tên nhân vật vào đó.
 
 
- Bước 5 : Thêm Text trang trí tùy ý mấy bạn <3
 
 
- Chèn Render số 12 vào khớp đúng với Art ( 980px x 300px ).
 
 - Blend tùy ý.
 
 
- Bước 6 : Tổ hợp phím Ctrl + Shift + E để gộp hết tất cả Layer lại.
- Ctrl + J để nhân đôi Layer.
 
 
- Vào Filter -> Blur -> Gaussian Blur.
 
 
- Chỉnh độ mờ 2.0% ( hoặc tùy ý mấy cậu ).
 
 
- Giảm Opacty còn 30% hoặc tùy Art mà có thể giảm hoặc tăng.
 
 
- Ctrl + E để gộp 2 layer ại , sau đó cứ việc Save <3
 
 
- Kết quả :
 
 
- Ctrl + U để thay đổi mày tùy ý.
- Rule :
 
 

WATCH + ADD FAVORITE


 
 


Bài viết: ( Tutorial ) Design Cover Iggy Style

Nguồn Zing Blog
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (138)
Miyu-VuongNhu's avatar
Miyu-VuongNhu|Student Interface Designer
done
Reply  ·  
mai2005's avatar
mai2005|Hobbyist Interface Designer
Xin
Reply  ·  
KitashirakawaAyAkA's avatar
KitashirakawaAyAkA|Student Interface Designer
Xin
Reply  ·  
Black-Shadoww's avatar
Black-Shadoww|Student Interface Designer
. Xin.
Reply  ·  
Black-Shadoww's avatar
Black-Shadoww|Student Interface Designer
Xin font?.
Reply  ·  
ChiToNaru122's avatar
ChiToNaru122|Student Interface Designer
Xin
Reply  ·  
I-Love-S9-And-Anime's avatar
I-Love-S9-And-Anime|Student Interface Designer
Xin!!!!!!!!!!!!!!!1
Reply  ·  
kirina2745's avatar
kirina2745|Student Traditional Artist
tks
Reply  ·  
TL-Akane's avatar
TL-Akane|Student Interface Designer
Xin
Reply  ·  
Hajimateru-Shiri's avatar
Hajimateru-Shiri|Student Interface Designer
Done
Reply  ·  
snsdyoonacute's avatar
snsdyoonacute|Student Interface Designer
xin
Reply  ·  
chikae-deviantart's avatar
chikae-deviantart|Student Interface Designer
xin
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved