Shop Forum More Submit  Join Login

- Source : me.zing.vn/zb/dt/trinhthongmin…
- Tut này tớ nghĩ ra thật , không có đạo gì đâu nhé , chỉ lấy một số gợi ý từ PSD bạn nước ngoài và đã xin phép rồi.

- Phụ kiện : Phụ kiện
- Link Hq : High Quality
- *Các bạn có thể tổ hợp Ctrl + U để đổi màu , không cần dùng đúng màu trong Tut*
- *Các bạn có thể tự tạo Shape giống hệt phụ kiện , chèn các Pattern khác nhau*.
- Các phụ kiện được sắp sếp theo thứ tự ( Vd : Chèn Render 1 vào ... )
  - Kết quả :
 
 
- Bước 1 : Chèn Render số 11 vào Background được tạo sẵn ( màu trắng - 980px x 300px ).
 
 
 
- * Phần này các cậu không làm cũng không sao , có thể thay thế bằng việc chèn Render.
 - Tạo một Shape hình tròn , vào Add Layer Style -> Drop Shadow.- Tẩy cái phần bên cạnh cái Render số 1.
 
 
 
 - Chèn Render vào , thực hiện bước Create Clipping Mask đã có từ mấy Tut trước (^^^)- Ctrl + J để nhân đôi Layer , bỏ cái Layer Render Copy ấy ra khỏi phần Create Clipping Mask .
 
 
 - Layer Copy ấy , tẩy phần dưới sao cho Render chỉ khớp với hình ( Không tẩy phần trên vì để một phần ra ngoài sẽ bắt mắt hơn <3
 
 
 - Ctrl + J để nhân đôi Layer nữa , lần này hãy để Layer Copy 2 xuống dưới Layer Copy -> Add Layer Style -> Color Overlay -> Chọn màu tùy thích.
 
 
  - Hoàn chỉnh :
 
 
 - Bước 2 : Chèn Render số 5 vào.
 
 
 - Tiếp tục : Chèn thêm một Stock mà bạn thích , rồi chèn thêm Render số 8 thật ăn khớp với nhau.
 
 
- Chèn luôn Render số 6 , 7 vào như hình.
 
 
 - Thêm Text , Style tùy ý mấy cậu <3
 
 
- Bước 3 : Chèn liên tiếp render số 2 , 3 , 4 vào sao Render chính ( nhân vật ).
 
 
- Thêm Text tùy ý thích.
 
 
- Bước 4 : Chèn Render số 1 vào phía sao Render số 11.
 
 
 - Chèn Render số 9 trước Render số 1.
 
 
- Thêm Stock những gì liên quan đến nhân vật chính của Art , nếu không thích bạn có thể thay thế bằng Quote hay Stock của nhân vật này ( Vd : tớ xài Yotsuba Alice ).
 
 
- Thêm viền Stoke (1%) cho đẹp.
- Thêm Text trên cái ô nhân vật.- Thêm cả tựa đề phim ở dưới.
* This is just decorate Art.
 
 
- Chèn Render số 10 vào , thêm tên nhân vật vào đó.
 
 
- Bước 5 : Thêm Text trang trí tùy ý mấy bạn <3
 
 
- Chèn Render số 12 vào khớp đúng với Art ( 980px x 300px ).
 
 - Blend tùy ý.
 
 
- Bước 6 : Tổ hợp phím Ctrl + Shift + E để gộp hết tất cả Layer lại.
- Ctrl + J để nhân đôi Layer.
 
 
- Vào Filter -> Blur -> Gaussian Blur.
 
 
- Chỉnh độ mờ 2.0% ( hoặc tùy ý mấy cậu ).
 
 
- Giảm Opacty còn 30% hoặc tùy Art mà có thể giảm hoặc tăng.
 
 
- Ctrl + E để gộp 2 layer ại , sau đó cứ việc Save <3
 
 
- Kết quả :
 
 
- Ctrl + U để thay đổi mày tùy ý.
- Rule :
 
 

WATCH + ADD FAVORITE


 
 


Bài viết: ( Tutorial ) Design Cover Iggy Style

Nguồn Zing Blog
Add a Comment:
 
:iconkhaman2k7:
Khaman2k7 Featured By Owner Jan 13, 2019  New Deviant
Xin ạ~~
Reply
:icontonasama:
tonasama Featured By Owner Nov 18, 2018
xin
Reply
:iconjenzny-97er:
Jenzny-97er Featured By Owner Jun 14, 2018
Xin
Reply
:iconmiyu-vuongnhu:
Miyu-VuongNhu Featured By Owner Feb 23, 2018  Student Interface Designer
done
Reply
:iconbaotran1234:
baotran1234 Featured By Owner Jan 19, 2018
Xin
Reply
:iconmiyazaki-rei:
miyazaki-rei Featured By Owner Oct 30, 2017
xin
Reply
:iconmai2005:
mai2005 Featured By Owner Sep 29, 2017  Hobbyist Interface Designer
Xin
Reply
:iconkitashirakawaayaka:
KitashirakawaAyAkA Featured By Owner Sep 1, 2017  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconblack-shadoww:
Black-Shadoww Featured By Owner Aug 20, 2017  Student Interface Designer
. Xin.
Reply
:iconblack-shadoww:
Black-Shadoww Featured By Owner Aug 20, 2017  Student Interface Designer
Xin font?.
Reply
:iconnnh1511:
nnh1511 Featured By Owner Aug 9, 2017
Tks
Reply
:iconngaituongvy:
ngaituongvy Featured By Owner Jul 22, 2017
- Thanks
Reply
:iconchitonaru122:
ChiToNaru122 Featured By Owner Jul 15, 2017  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconnguyethadeviantart:
NguyetHaDeviantart Featured By Owner Jun 21, 2017
Thanks TUT 
Reply
:iconi-love-s9-and-anime:
I-Love-S9-And-Anime Featured By Owner May 10, 2017  Student Interface Designer
Xin!!!!!!!!!!!!!!!1
Reply
:iconkirina2745:
kirina2745 Featured By Owner May 5, 2017  Student Traditional Artist
tks
Reply
:iconmika-yumemochan:
Mika-Yumemochan Featured By Owner Apr 18, 2017
Done
Reply
:icontl-akane:
TL-Akane Featured By Owner Apr 1, 2017  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconhajimateru-shiri:
Hajimateru-Shiri Featured By Owner Apr 1, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconsnsdyoonacute:
snsdyoonacute Featured By Owner Mar 17, 2017  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconselume-cucheo:
Selume-Cucheo Featured By Owner Mar 6, 2017
Xin
Reply
:iconangela1999:
Angela1999 Featured By Owner Feb 18, 2017
.
Reply
:iconchikae-deviantart:
chikae-deviantart Featured By Owner Feb 4, 2017  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconngaybuon:
ngaybuon Featured By Owner Jan 27, 2017
done
Reply
:iconnagisa-mar:
Nagisa-Mar Featured By Owner Jan 14, 2017  Student Interface Designer
- Done.
Reply
:iconxu-design-123:
Xu-design-123 Featured By Owner Jan 7, 2017  Student Artist
Done
Reply
:iconshirumilovely:
ShirumiLovely Featured By Owner Nov 20, 2016  Student Interface Designer
_Xin all
Reply
:iconyoosayaakari:
Yoosayaakari Featured By Owner Edited Nov 18, 2016
xin
Reply
:iconsy-sarine:
SY-Sarine Featured By Owner Nov 10, 2016
- Bạn cho mình xin all nhé 

- Ân bạn 
Reply
:iconanna-chinhchep:
Anna-Chinhchep Featured By Owner Oct 15, 2016
- Done
Reply
:iconsc-shisociu:
SC-ShiSoCiu Featured By Owner Oct 15, 2016
Done
Reply
:iconbeatrice04112000:
beatrice04112000 Featured By Owner Oct 13, 2016  Student Interface Designer
DONE
Reply
:iconmiyuki-rin:
Miyuki-Rin Featured By Owner Oct 10, 2016
- Xin.
Reply
:iconhiichucheo-123:
Hiichucheo-123 Featured By Owner Oct 9, 2016  Student Interface Designer
. Xin
Reply
:iconyoko-cucheo:
Yoko-Cucheo Featured By Owner Oct 8, 2016
Xin
Reply
:iconkimhuenm:
kimhuenm Featured By Owner Oct 7, 2016
Xin 
Reply
:iconrincatdesu:
RinCatDesu Featured By Owner Oct 7, 2016
Xin
Reply
:iconrincatdesu:
RinCatDesu Featured By Owner Oct 7, 2016
XIn
Reply
:iconanhkute2k4:
anhkute2k4 Featured By Owner Sep 29, 2016
Thanks 
Reply
:iconshiodomeyui-da:
ShiodomeYui-DA Featured By Owner Sep 29, 2016  Hobbyist Interface Designer
Done
Reply
:icon02103841949:
02103841949 Featured By Owner Sep 24, 2016  Student
xin
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Sep 12, 2016
Xin
Reply
:iconyoongsic2004:
YoongSic2004 Featured By Owner Sep 11, 2016  Student
xin
Reply
:iconhilari-mon2k5:
Hilari-mon2k5 Featured By Owner Sep 11, 2016
xin
Reply
:iconshirumilovely:
ShirumiLovely Featured By Owner Sep 6, 2016  Student Interface Designer
_Xin :333
Reply
:iconsusubabykawaii:
SusuBabyKawaii Featured By Owner Sep 4, 2016
Xin :33
Reply
:icontsudere-hina:
Tsudere-Hina Featured By Owner Sep 3, 2016  Student Traditional Artist
- Xin
Reply
:iconhuyenxinhxanlc:
huyenxinhxanlc Featured By Owner Sep 2, 2016
xin
Reply
:iconjadoo-cucheo:
Jadoo-cucheo Featured By Owner Aug 29, 2016
Done
Reply
:icons4nara:
S4Nara Featured By Owner Aug 29, 2016  Student Artist
- Done
Reply
Add a Comment:
 
×


Featured in Collections

Journal by MyMinniiee-PJ95

Tutorial by lazymonie

Pack share+tutorial+... by Poo-chan-kawaii


More from DeviantArtDetails

Submitted on
March 17, 2016
Link
Thumb

Stats

Views
18,007 (21 today)
Favourites
221 (who?)
Comments
138