anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (2)
Shaterasu's avatar
Shaterasu|Hobbyist General Artist
Twarz super wykona oraz to jak uchwyciłaś dynamikę wraz z charakterem Tracer :D
Naprawdę z każdą kolejną pracą widać znaczne postępy za co brawa :3
Reply  ·  
YunaAnn's avatar
YunaAnn|Hobbyist General Artist
Awww dziękuję bardzo! :3 Cieszę się!
Reply  ·  
©2019 DeviantArt
All Rights reserved