Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant YunFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 0 Deviations 68 Comments 921 Pageviews
×

Newest Deviations

No deviations yet

Favourites

Contempory - Modern Font by MyFox Contempory - Modern Font :iconmyfox:MyFox 1,362 176 Commission #3 by Daikazoku63 Commission #3 :icondaikazoku63:Daikazoku63 414 17 COMM for Yaivu by Tonowa COMM for Yaivu :icontonowa:Tonowa 466 12 Commission - Serena Emotions by Hyanna-Natsu Commission - Serena Emotions :iconhyanna-natsu:Hyanna-Natsu 2,625 124 Supah Hyandays by Hyan-Doodles Supah Hyandays :iconhyan-doodles:Hyan-Doodles 675 32 Looking by Hyan-Doodles Looking :iconhyan-doodles:Hyan-Doodles 328 5 Chocolate brownie by Hyan-Doodles Chocolate brownie :iconhyan-doodles:Hyan-Doodles 1,417 47 Pack Render Cyan by MiwakaDii-san Pack Render Cyan :iconmiwakadii-san:MiwakaDii-san 11 12
Journal
HAPPY 200+ WATCHER
. hello everybody : )))))))
. cũng được gần 200w rồi nên share

. nay rảnh nên share :v chứ con này dạo này hơi bận nên cũng chả có ý định share 
. cũng chả có gì nhiều vài cái PSD với mấy bộ render :3 
Bullet; GreenWATCH +FAVORITE +COMMENT= DOWNLOADBullet; Green
  Boing! Boing! DON'T SHARE AND SAY IT IS OF YOU Boing! Boing! 
 Boing! Boing! CREDIT :iconginq-designer: IF YOU USE Boing! Boing! 
  Bullet; Black PLEASE D
:iconGinq-Designer:Ginq-Designer
:iconginq-designer:Ginq-Designer 132 95
PSD Banner Technology by AitouSachi PSD Banner Technology :iconaitousachi:AitouSachi 437 262 - [ T.R - Slot special 1 ]  Iggy Kaito Kid-chan by Hy-SFR - [ T.R - Slot special 1 ] Iggy Kaito Kid-chan :iconhy-sfr:Hy-SFR 116 125 Uchiha Sasuke by Katori-Rinfu Uchiha Sasuke :iconkatori-rinfu:Katori-Rinfu 77 45 [ 21-6-2017 ] :: HAPPY BIRTHDAY KUROBA KAITO :: by AT-Yomiko [ 21-6-2017 ] :: HAPPY BIRTHDAY KUROBA KAITO :: :iconat-yomiko:AT-Yomiko 92 68 Pack #3 :35 stock Cyan~chan by Ariko157 Pack #3 :35 stock Cyan~chan :iconariko157:Ariko157 75 61 Free Welcome Button by koffeelam Free Welcome Button :iconkoffeelam:koffeelam 858 60
Mashiro Shiina - Hiding [GIF] by Lightning441

- Mashiro koote <33

Mashiro Shiina - Brushing teeth [GIF] by Lightning441

Groups

Activity


Journal

No journal entries yet.

deviantID

Yun-S's Profile Picture
Yun-S
Yun
Vietnam
- Bello <3 Quéo còm quéo còm :'3

- Tớ là Yun đéo koote :'v Kaori Smile Icon by Magical-Icon

- Tớ thiếu muối bomia's :<

- Tớ chong xáng và tin người nắm ahuhuu :'< Chiyo Crying Icon by Magical-Icon

- Loli izb nheee <33

Kaori Cheering Icon by Magical-Icon

- Con bé cuồng teencode :v Ai thị né giúp :v Luv <33

alternative text

alternative text

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconagehachann:
agehachann Featured By Owner Dec 24, 2018
Have a nice day ~
Reply
:iconapriliusrehnzzz:
ApriliusRehnzzz Featured By Owner Mar 25, 2018  Hobbyist General Artist
Thanks for the watch and fave :D
Reply
:icondarnell-pham:
Darnell-Pham Featured By Owner Mar 8, 2018  Student Interface Designer
- Thank you for the fav !  Bunny Emoji-32 (Waving) [V2] by Jerikuto
Reply
:iconjean52:
Jean52 Featured By Owner Mar 6, 2018
Reply
:iconchancucheoo:
ChanCucheoo Featured By Owner Feb 22, 2018
thank for the watch :heart:
Reply
:iconfallmoonlitrose:
FallMoonlitRose Featured By Owner Feb 14, 2018  Student Photographer
Welcome to DA! :)
Hopefully you enjoy it here! 
Reply
Add a Comment: