Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant YUKina-JHMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 85 Deviations 337 Comments 6,774 Pageviews
×

Newest Deviations

Ran Mitaka by YUKina-JH Ran Mitaka :iconyukina-jh:YUKina-JH 2 4 Chisato by YUKina-JH Chisato :iconyukina-jh:YUKina-JH 1 0 yeh by YUKina-JH yeh :iconyukina-jh:YUKina-JH 16 7 nooo huhu by YUKina-JH nooo huhu :iconyukina-jh:YUKina-JH 6 0 ap luc that su by YUKina-JH ap luc that su :iconyukina-jh:YUKina-JH 10 3 test ti by YUKina-JH test ti :iconyukina-jh:YUKina-JH 10 13 dd by YUKina-JH dd :iconyukina-jh:YUKina-JH 4 0 collab by YUKina-JH collab :iconyukina-jh:YUKina-JH 8 0 Preview by YUKina-JH Preview :iconyukina-jh:YUKina-JH 6 2 Huo by YUKina-JH Huo :iconyukina-jh:YUKina-JH 28 4 eh by YUKina-JH eh :iconyukina-jh:YUKina-JH 6 3 . by YUKina-JH . :iconyukina-jh:YUKina-JH 7 0 [20/1/2018] - [ 20/1/2019] by YUKina-JH [20/1/2018] - [ 20/1/2019] :iconyukina-jh:YUKina-JH 2 0 merry christmas by YUKina-JH merry christmas :iconyukina-jh:YUKina-JH 11 2 [23/12 ] Hateru Nachu by YUKina-JH [23/12 ] Hateru Nachu :iconyukina-jh:YUKina-JH 18 6 hy by YUKina-JH hy :iconyukina-jh:YUKina-JH 7 1
Facebook : www.facebook.com/profile.php?i…
nếu thấy tớ thân thiện đy thì hãy add haha = ))))
Hình ảnh có liên quan

Favourites

/130519/ JUNG CHAEYEON by AugT30 /130519/ JUNG CHAEYEON :iconaugt30:AugT30 21 0 Proxer Header by Shannoying Proxer Header :iconshannoying:Shannoying 5 0 Png #8 by Falla-Y Png #8 :iconfalla-y:Falla-Y 12 1 [ 20-5-2019 ] :: WONDERLAND :: by AT-Yomiko [ 20-5-2019 ] :: WONDERLAND :: :iconat-yomiko:AT-Yomiko 75 15 Flower season by Miriante Flower season :iconmiriante:Miriante 75 14 Render #50 by Falla-Y Render #50 :iconfalla-y:Falla-Y 30 1 Render #38 by Falla-Y Render #38 :iconfalla-y:Falla-Y 20 2 Render #40 by Falla-Y Render #40 :iconfalla-y:Falla-Y 24 0 Render #63 by Falla-Y Render #63 :iconfalla-y:Falla-Y 7 0 Hunter x Hunter by xDukoJK Hunter x Hunter :iconxdukojk:xDukoJK 10 8 Illustrious Azur Lane Render by Tomoe-Waterfox Illustrious Azur Lane Render :icontomoe-waterfox:Tomoe-Waterfox 188 1 atago (azur lane) Anime Render #338 by Clublion atago (azur lane) Anime Render #338 :iconclublion:Clublion 187 0 Yamashiro (azur Lane) Anime Render #325 by Clublion Yamashiro (azur Lane) Anime Render #325 :iconclublion:Clublion 124 0 type 56 Streetwear Anime Render #404 by Clublion type 56 Streetwear Anime Render #404 :iconclublion:Clublion 139 0 Thunder (girls Frontline) Anime Render #378 by Clublion Thunder (girls Frontline) Anime Render #378 :iconclublion:Clublion 43 0 suomi kp31 (girls frontline) Anime Render #339 by Clublion suomi kp31 (girls frontline) Anime Render #339 :iconclublion:Clublion 58 0

deviantID

YUKina-JH
Vietnam

Activity


nhiều khj làm mấy cái art đơn giản nhưng ngầu đẹp, còn hơn là cứ trộn hỗn hợp vào rồi làm art chẳng ra thể thống gì CURSE YOU! 

Comments


Add a Comment:
 
Add a Comment: