Yuki6 on DeviantArthttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/https://www.deviantart.com/yuki6/art/Spirit-of-the-forest-537228354Yuki6

Deviation Actions

Yuki6's avatar

Spirit of the forest

By
Published:
1.7K Views

Description

The spirit of the forest or "dobrochoczy"?
Both creatures in different cultures embody the good spirit of the forest, so so... interpretation... you can judged. Conformed to the plants, traveling in the forest. A sketch was created in free time between work ^^ '. And strangely.
I finished it !! I can be proud of myself!
__ __
Duch lasu czy "dobrochoczy"?
Oba stworzenia w różnych kulturach uosabiają dobrego ducha lasu, tak więc według własnej interpretacji... można osądzić. Upodabniający się do roślin stwór, przemarzający dzikie ostępy powstał w wolnym czasie pomiędzy pracą, tzn szkic. Potem nockę zarwałam kończąc go, a miała być tylko godzinka... I o dziwo skończony, mogę być z siebie dumna!


__ __ __
This work are copyrighted © me
Do not reproduce, copy, edit, publish, transmit or upload in any way without my permission.
Image size
1000x970px 916.68 KB
Comments13
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
BorrnToDie's avatar
Cóz za oczy :D
I  faktycznie kolory swietnie sie prezentują takie cieple na tle czerni