Shop Forum More Submit  Join Login
Tuy bị 3 tag nhưng tha tui chỉ trả 1 hoi nha
Trả cho  @riikadeviantart
. Câu hỏi : 
1.Tên ở nhà bạn là gì?
- Còi
2.Thể loại nhạc bạn hay nghe?.
- Tất nhiên là Kpop
3.Bạn có nghe lời ba mẹ?
- Lúc có lúc ko
4.Bạn có thương tui? 
- Tất nhiên
5. Bạn có quý tui?
- Đã thương thì phải quý
6. Có bao nhiêu người thích bạn?
- COn chịu 
7. Còn lời gì nói hết đi [ tui bí câu hỏi rồi ;w; ] 

...
Add a Comment:
 
:iconkl-lam:
KL-Lam Featured By Owner Jan 22, 2017  Student Interface Designer
. ;w; 
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jan 22, 2017  Student
Ahihi, mà sửa đc art cho tui chưa
Reply
:iconkl-lam:
KL-Lam Featured By Owner Jan 22, 2017  Student Interface Designer
. Rồi <3
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jan 22, 2017  Student
Đâu zợ - Hóng - .....:3
Reply
:iconkl-lam:
KL-Lam Featured By Owner Jan 22, 2017  Student Interface Designer
. Check note ;3
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jan 22, 2017  Student
Tks nhiều nha ...... 
Reply
:iconkl-lam:
KL-Lam Featured By Owner Jan 22, 2017  Student Interface Designer
. Không có gì. Sory nhé. Cái clr phối với art cậu hơi khó
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jan 22, 2017  Student
Ukm , chỉ thấy cái font thay đổi
Reply
(1 Reply)
Add a Comment:
 
×

:iconyu-designer: More from Yu-Designer


More from DeviantArtDetails

Submitted on
January 22, 2017
Link
Thumb

Stats

Views
473
Favourites
1 (who?)
Comments
10
×