Shop Forum More Submit  Join Login

  Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] 

Chào my fam~~~Thực sự là Yu rất vui, còn không tin mình được 300w cơ TvT
[Cảm ơn mọi người nhiều ạ ._.]
 
MistBanana85's Profile Picture
  Mình share để ăn mừng được 300watcher, HELLO SUMMER. À 1 đợt nữa mình sẽ share PSD quotes happy 4YEARSWITHBTS đọ...

LUẬT :

FAV  + COMMENT + WATCH   = DOWNLOAD

[MONG MỌI NGƯỜI LÀM ĐÚNG LUẬT]
- Khỏi nói nhiều share luôn .-.

I.RENDER

1. Yoojung
Preview by Yu-Designer


2. Suzy
Preview by Yu-Designer


3. HANI
Preview by Yu-Designer


4. HANI
Preview by Yu-Designer

5. YOONA
Pr by Yu-Designer

6. CHENG XIAO
Preview by Yu-Designer


7. TAEYEON
Preview by Yu-Designer


8. YUGYEOM
Ooo Copy by Yu-Designer


9. NAYEON
Preview by Yu-Designer


10. TAEYEON
Preview by Yu-Designer

11. SOMI
Somi by Yu-Designer


12. HANI

Preview copy by Yu-Designer

LINK: sta.sh/2knp0y0qibx?edit=1

II.STOCK

1. NAYEON
I1ykgam by Yu-Designer
2. NAYEON
8qYuGZS by Yu-Designer

3. NAYEON
9025 by Yu-Designer

4. DAHUYN
1 by Yu-Designer


5. YERI
11 by Yu-Designer


6. ULZZANG
1462354023 3 by Yu-Designer
7.ULZZANG
1467281060 5 by Yu-Designer
8.ULZZANG
1464248001 5 by Yu-Designer
9. YOOJUNG
Untitled by Yu-Designer10. YOONA
Untitled by Yu-Designer

11. SEOLHUYN
B82x8807 by Yu-Designer

12.HANI

Ldj 2243 by Yu-Designer

13. EUNWOO
5FR3YiW by Yu-Designer

LINK : sta.sh/21rhz99isnbh?edit=1

III.PSD COLORING

1.
PSD By Yu by Yu-Designer

2.
Psd #2 by Yu-Designer

3.
Psd #3 by Yu-Designer

4.
Psd #4  by Yu-Designer

5.
Psd #5 by Yu-Designer

6.
Psd #6 by Yu-Designer


7.

.Psd #7 by Yu-Designer


8.
PSD #8 by Yu-Designer
9.
SOmi by Yu-Designer
10.
Psd #10 by Yu-Designer
Link: sta.sh/211dyq9sgoea?edit=1

IV.PSD ART

1.
Nayeon by Yu-Designer
2.
Suga by Yu-Designer
3.
Sweet Kiss by Yu-Designer
4.

Sejeong by Yu-Designer
5.
Eunji by Yu-Designer
6.
Mark by Yu-Designer
7.
Hani by Yu-Designer
8.
Im Nayeon - Take me away by Yu-Designer

9.
Chaeyeon by Yu-Designer
10.
For You by Yu-Designer
11.
Nayeon by Yu-Designer
12.
Kookie Cream by Yu-Designer
13.
Somi by Yu-Designer
14.
Cold Winter by Yu-Designer
15.
Nayeon by Yu-Designer
16.
I'm a good girl by Yu-Designer
17.
First Love by Yu-Designer
18.
Chaeyeon by Yu-Designer
19.
Somi by Yu-Designer
20.
Sejeong by Yu-Designer
21.
Sana by Yu-Designer

22.
Jin BTS by Yu-Designer
23.
Jungkook by Yu-Designer
24.
Irene by Yu-Designer
25.
Taeyeon-SNSD by Yu-Designer
26.
Somi by Yu-Designer
27.
Irene by Yu-Designer
28.
Sejeong by Yu-Designer
29.
Somi by Yu-Designer
30.
Tiffany by Yu-Designer
31.
Yoona by Yu-Designer
32.
Hani by Yu-Designer
33.

Hani1 by Yu-Designer

34.

RapMonster-BTS by Yu-Designer

35.
Taeyeon by Yu-Designer

Link: sta.sh/2d6eer4pz2z?edit=1

LINK ALL : sta.sh/2da4qw21oqj?edit=1
Credit :iconyu-designer: if you use

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Credit: :iconeggien: :iconbeatrice04112000: :iconrinyhent: :icontokileveret::iconkhanhlinhcucheoo:  :iconssellbboo: :iconhyesoo0304bts:   :iconneilroy:  :icongodsj: :iconokteam: :iconbyjin-d: :icondamdangteam: :iconcold-team: 
- Thiếu ai thì các bạn nhắc mình nha!!!! 

  - BYE BYE - 

Add a Comment:
 
:iconmg-gao:
MG-GAO Featured By Owner Jan 5, 2018
xin
Reply
:iconuyenvu19:
Uyenvu19 Featured By Owner Oct 3, 2017
xin
Reply
:iconkookieerb97:
KookieeRB97 Featured By Owner Aug 29, 2017  Student Interface Designer
- Done
Reply
:icontranhalinh:
tranhalinh Featured By Owner Jul 24, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconairi-deviantart:
Airi-Deviantart Featured By Owner Jul 8, 2017  Student Interface Designer
done
Reply
:iconthyvan902:
Thyvan902 Featured By Owner Jul 7, 2017
done
Reply
:iconxu-design-123:
Xu-design-123 Featured By Owner Jul 7, 2017  Student Artist
-DONE
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Jul 5, 2017
Done
Reply
:iconphuonglinhvn:
phuonglinhvn Featured By Owner Jun 27, 2017  Student Artist
.done!
Reply
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner Jun 13, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconduongduonggtran:
duongduonggtran Featured By Owner Jun 12, 2017  Hobbyist Interface Designer
done
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 11, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconnatsukiyurika1209:
NatsukiYurika1209 Featured By Owner Jun 11, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconjungkookiechimte:
Jungkookiechimte Featured By Owner Jun 8, 2017
Thanks
Reply
:iconhyesoo0304bts:
hyesoo0304bts Featured By Owner Jun 8, 2017  Student
- Done :v Chúc mừng baby :v
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jun 8, 2017  Student
- Cảm ơn m nha <333
Reply
:iconkiyo-aka-mihasi:
Kiyo-aka-Mihasi Featured By Owner Jun 8, 2017
Done
Reply
:iconhota-kota:
Hota-Kota Featured By Owner Jun 8, 2017
Done 
Reply
:iconbienthibem112:
bienthibem112 Featured By Owner Jun 8, 2017
- Thanks ~ <3
Reply
:iconhoajb144:
hoajb144 Featured By Owner Jun 7, 2017
- Done
C
ongratulations! <3
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jun 8, 2017  Student
- Cảm ơn m nhiều nha <333
Reply
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner Jun 7, 2017  Student Interface Designer
Chúc mừng m nha <3
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jun 8, 2017  Student
- Cảm ơn m nha <33
Reply
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner Jun 8, 2017  Student Interface Designer
Không có chi, 300w thích thế còn gì =3
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jun 8, 2017  Student
- Ừ, m còn 500w kia kìa :vvvv
Reply
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner Jun 8, 2017  Student Interface Designer
T cày mãi mới được đấy >:v
Reply
:iconjoyyeon2002:
Joyyeon2002 Featured By Owner Jun 7, 2017  Student Artist
chúc mừng nhoa~~~~ 300w chắc em hạnh phúc lắm <3
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jun 7, 2017  Student
- Cảm ơn chị nhiều!!! Em vui lắm í ^^
Reply
:iconjudilsgoer:
JudilsGoer Featured By Owner Jun 7, 2017
Done
Reply
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner Jun 7, 2017  Student Traditional Artist
Hốt <33
Reply
:iconsy-sarine:
SY-Sarine Featured By Owner Jun 7, 2017
Tau hót đây <3
Reply
:iconriooppa1304:
RioOppa1304 Featured By Owner Jun 7, 2017
Done
Reply
:iconshiro-cucheoo95:
Shiro-cucheoo95 Featured By Owner Jun 7, 2017
Done, chúc mừng ( vỗ tay )
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jun 7, 2017  Student
- Cảm ơn Shiro nha <333
Reply
:iconshiro-cucheoo95:
Shiro-cucheoo95 Featured By Owner Jun 11, 2017
- ukm <333
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Jun 7, 2017  Student Artist
- done
Reply
:iconbinh28127:
binh28127 Featured By Owner Jun 7, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:icontsurumax:
Tsurumax Featured By Owner Jun 7, 2017  Student Interface Designer
- Done <3 ~ Chúc mừng cậu ~ 
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jun 7, 2017  Student
- Cảm ơn nha <33
Reply
:icontsurumax:
Tsurumax Featured By Owner Jun 7, 2017  Student Interface Designer
- Không gì đâu cậu <3~
Reply
:iconmdiary214:
MDiary214 Featured By Owner Jun 7, 2017  Student Artist
Done :'> Chúc mừng chúc mừng!!!~~~~
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jun 7, 2017  Student
- Cảm ơn chị
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Jun 7, 2017  Student
- done
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections

Pack Share by Xu-design-123


More from DeviantArtDetails

Submitted on
June 7, 2017
Link
Thumb

Stats

Views
1,602 (1 today)
Favourites
47 (who?)
Comments
43
×