Yollanda's avatar

BW portrait

By Yollanda
6 Favourites
3 Comments
216 Views
Model : Me
Photo by :iconmarud:
IMAGE DETAILS
Image size
2592x3872px 4.49 MB
Published:
© 2011 - 2020 Yollanda
Comments3
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
LaraVilya's avatar
LaraVilyaHobbyist Photographer
Coraz piękniej, nie masz umiaru? :D
Yollanda's avatar
YollandaHobbyist Photographer
Robię sobie pamiątki na starość:P
1passionatefool's avatar
Beautiful B&W!