Deviation Actions

yenlonloilop7c's avatar

Pack 4 - 6 PSD - Seohyun

Published:
6K Views
HÚ HÚ ^^ HPBD Sèo ( còn lâu nhưng cứ chúc trước ) tuy hông phải fan Sèo chân chính nhưng vẫn thích Sèo vì độ kute và dth kinh khủng ♥ Vì vậy tớ làm 1 bộ art chúc mừng sn Sèo cư tê . Tuy nó xấu nhưng em mong các Bác chém dùm . Làm được 5 pic rồi lười quá lấy luôn pic Taylor Swift :D
Comment + Fav = PSD ♥
Image details
Image size
1764x692px 974.6 KB
© 2013 - 2022 yenlonloilop7c
Comments have been disabled for this deviation