Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant VeronikaFemale/Slovakia Recent Activity
Deviant for 12 Years
Needs Core Membership
Statistics 5 Deviations 325 Comments 10,770 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Waxwing by MaresaSinclair Waxwing :iconmaresasinclair:MaresaSinclair 444 84 Commission for Nigelthebat by Silverfox5213 Commission for Nigelthebat :iconsilverfox5213:Silverfox5213 726 13 Nerdy Archie by Marloeshi Nerdy Archie :iconmarloeshi:Marloeshi 325 55 Luna by Claparo-Sans Luna :iconclaparo-sans:Claparo-Sans 6,596 87 Shelter-day by yuumei Shelter-day :iconyuumei:yuumei 9,950 112 Forgiveness by Alicechan Forgiveness :iconalicechan:Alicechan 473 19 Treasure Guardians by drachenmagier Treasure Guardians :icondrachenmagier:drachenmagier 964 159 Witcher fan art  ciri by totorrl Witcher fan art ciri :icontotorrl:totorrl 1,789 22 Loc Ppj V50 Fin by totorrl Loc Ppj V50 Fin :icontotorrl:totorrl 2,249 48 retired by totorrl retired :icontotorrl:totorrl 8,208 193 cowgirl by MikaiSakura cowgirl :iconmikaisakura:MikaiSakura 22 3 tofalar shamaness by MikaiSakura tofalar shamaness :iconmikaisakura:MikaiSakura 50 12 Inktober 3 by MikaiSakura Inktober 3 :iconmikaisakura:MikaiSakura 5 0 27072016 by MikaiSakura 27072016 :iconmikaisakura:MikaiSakura 163 21 calm nightmare by MikaiSakura calm nightmare :iconmikaisakura:MikaiSakura 105 9 Liquid Scream by MikaiSakura Liquid Scream :iconmikaisakura:MikaiSakura 86 15

Activity


"Príbeh, román, rozprávka – podobajú sa živým bytostiam

a možno nimi aj sú. Majú hlavu, nohy,

krvný obeh i oblek ako skutoční ľudia."

(Erich Kästner: Emil a detektívi)

Internetový portál pre začínajúcich autorov www.storywritersinc.wordpress.com vyhlasuje II. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2013", ktorý spoluorganizuje s organizátormi medzinárodného multikultúrneho festivalu AnimeSHOW 2013. II. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2013" vám ponúka možnosť súťažiť v nasledujúcich súťažných kategóriách:

I. súťažná kategória Poézia

- rozsah súťažných prác sa pohybuje od 1 do 5 normostrán, t.j. od 1800 do 9000 znakov vrátane medzier;

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora sa obmedzuje na 3 súťažné práce;

V súťažnej kategórii Poézia môžete súťažiť nielen s vlastnou tvorbou (žiadané sú všetky lyrické žánre umeleckej modelovej štruktúry), ale aj s formou japonskej poézie Haiku či FanFiction Poetry.

II. súťažná kategória Próza

- rozsah súťažných prác sa pohybuje od 100 (alebo 200) slov až do 30 normostrán, t.j. od 660 (alebo 1317) do 54 000 znakov vrátane medzier;

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora sa obmedzuje na 2 súťažné práce;

V súťažnej kategórii Próza môžete súťažiť nielen s vlastnou tvorbou (žiadané sú všetky epické, epické veršované i prozaické žánre umeleckej modelovej štruktúry), ale aj s formou Drabble (alebo Double drabble) či FanFiction.

III. súťažná kategória „Dumka", ktorá je formálne a žánrovo ohraničená takto:

a) epos, a to buď hrdinský, historický, rytiersky, dvorný, romantický, duchovný či idylický;

b) balada v tradičnej, ale aj netradičnej forme;

c) stredoveká legenda kanonizovaná/nekanonizovaná;

d) rytierska poviedka s príchuťou fantasy, hororu či cyberpunku;

- rozsah súťažných prác sa pohybuje od ľubovoľného minima až do 30 normostrán, t.j. do 54 000 znakov vrátane medzier;

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora sa obmedzuje na 1 súťažnú prácu;

Súťažné práce by mali byť napísané v jazyku slovenskom, českom, anglickom alebo nemeckom a do súťaže ich môžete posielať už od druhej polovice mesiaca máj, t.j. od 20.05.2012!!!

FORMÁLNA STRÁNKA SÚŤAŽNÝCH PRÁC

Súťažné práce musia byť napísané čitateľným fontom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie jednoduché, formát pdf, txt, doc či docx, pričom na začiatku každého súťažného textu nesmie chýbať:

a) meno a priezvisko autora;

b) súťažná kategória (v prípade tretej súťažnej kategórii aj súťažná podkategória);

c) upozornenie, že súťažné dielo je svojím obsahom nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov;

V prípade FanFiction je autor povinný uviesť na začiatku súťažného textu nielen disclaimer, čiže zrieknutie sa autorských práv, ale aj meno autora a názov diela (t.j. knihy, filmu, televízneho či kresleného seriálu, počítačovej alebo divadelnej hry, komiksu, atď.), z ktorého boli postavy čerpané.

Súťažné práce zasielajte v elektronickej podobe na e-mail: storywriters_inc@ymail.com a do predmetu vašej správy zadajte heslo: Dumky Podvečerné 2013. Súťaže sa môžu zúčastniť akékoľvek literárne diela, či už publikované (web, periodikum, zborník, kniha), alebo zaslané do maximálne jednej inej literárnej súťaže (nesmú byť však ocenené!).

VYRADENIE SÚŤAŽNEJ PRÁCE

Organizátori literárnej súťaže Dumky podvečerné 2013 automaticky vyradia zo súťaže tie súťažné práce:

a) ktoré nespĺňajú vopred stanovenú formálnu stránku súťažných prác;

b) ktoré neobsahujú v sebe základné informácie typu meno a priezvisko, súťažná kategória, upozornenie a pri súťažnej podkategórii FanFiction disclaimer, ako aj meno autora a názov diela, z ktorého sa postavy čerpali;

c) ktoré neboli poslané formou prílohy vo formáte pdf, txt, doc či docx;

d) pri ktorých sa zistí, že boli odcudzené z iného literárneho serveru/inému menej alebo viac známemu autorovi;

e) ktoré v inej literárnej súťaži získali buď čestné uznanie, alebo sa umiestnili na prvých troch miestach;

f) ktoré sú v rozpore s „pravidlami uverejňovania" nášho literárneho serveru;

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

II. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2013" bude prebiehať online formou na internetovej stránke www.storywritersinc.wordpress.com v časovom intervale od 31. mája 2012 do 01. februára 2013 a o výber najlepších prác sa postará odborná porota v zložení Katarína Hutniková, Veronika Inglotová, Jano Janek, Dana Mačudová a Eva Urbanová. Výsledky II. ročníka amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2013" budú oficiálnej známe v prvej polovici mesiaca marec (rok 2013), avšak slávnostné odovzdávanie cien, ktoré do literárnej súťaže venujú organizátori súťaže, ako aj interaktívny literárny workshop, bude prebiehať na VI. ročníku medzinárodného multikultúrneho festivalu AnimeSHOW 2013 v Bratislave.

UPOZORNENIE

Atraktívne vecné ceny automaticky získavajú súťažné práce na prvých troch miestach v každej súťažnej kategórii. Súťažné práce, ktoré získali v súťaži čestné uznanie, budú ocenené diplomom.

Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác do amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2013" súhlasia s ich publikovaním nielen na internetovom portáli www.storywritersinc.wordpress.com, ale aj v pripravovanom online zborníku, ktorý bude slúžiť na propagáciu súťaže.

deviantID

Yaonee
Veronika
Slovakia
Current Residence: www.animedream.sk
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconmaresasinclair:
MaresaSinclair Featured By Owner Nov 15, 2016
Thank you so much for the favourite! :heart: :bow:
Reply
:iconmxi665:
Mxi665 Featured By Owner Dec 27, 2013
Thanks for the fav ^^
Reply
:iconnadeshikoshirogi:
NadeshikoShirogi Featured By Owner Dec 26, 2013
thanks for the fav!!! :D
Reply
:iconadorindil:
AdorindiL Featured By Owner Oct 4, 2013  Hobbyist Traditional Artist
thx for the :+fav:s
Reply
:iconjps-jitka:
JPS-Jitka Featured By Owner Oct 4, 2013
Thanks you very much for the your fav :D
Reply
:iconuxv:
uxv Featured By Owner Sep 19, 2013  Hobbyist Digital Artist
Diky za fav 44 rovnobezky :wave:
Reply
:iconjps-jitka:
JPS-Jitka Featured By Owner Mar 18, 2013
Hi! :)
Reply
:iconfrancoclun:
francoclun Featured By Owner Mar 5, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thank you very much for the fav ;-)
Reply
:iconkouki1:
kouki1 Featured By Owner Mar 4, 2013   Photographer
Thanks for the fave!!! :hug:
Reply
:iconzurbaua:
zurbaua Featured By Owner Feb 9, 2013
Thanks for adding tattoo girl to your favs! :iconhappehdanceplz:
Reply
Add a Comment: