Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant 10pinkeuVietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 41 Deviations 995 Comments 4,555 Pageviews
×

Donate

xxflyingtosh has started a donation pool!
0 / 20
plzzz donate :points: to me if you like my artwork <333333

- cre in gif -

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

deviantID

xxflyingtosh's Profile Picture
xxflyingtosh
10pinkeu
Vietnam

SUPPORT THIS" nobody know how i got here
nobody cared from my dreams "


" taeten iz ma loveeeeeee <3 "


Hello guy , I am :iconxxflyingtosh:
Interests

Activity


Comments


Add a Comment:
 
:icongrazyginger:
grazyginger Featured By Owner Jul 25, 2018
thank you for the watch Love 
Reply
:iconvkook-is-life:
VKook-is-Life Featured By Owner Jul 23, 2018  Student Artist
- chỗ bay đi học chưa? :')
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner Jul 23, 2018
éc éc chưa :') 27 này t đi nè 
Reply
:iconvkook-is-life:
VKook-is-Life Featured By Owner Jul 23, 2018  Student Artist
- sướng quá hen :')
- lên cấp 3 rồi :'))
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner Jul 23, 2018
uissss , cũng không sướng lắm , kiểu gì học cũng nặng hơn m ạ :')
Reply
(1 Reply)
:iconvadermi:
VaderMi Featured By Owner Jul 18, 2018
Peekaboo, bà già ghé thăm :)))))
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner Jul 19, 2018
hellu chị iuuuuuuuu :))))))
Reply
:iconvadermi:
VaderMi Featured By Owner Jul 26, 2018
Ăn ở ra sao nào =]]
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner Jul 27, 2018
vẫn tốt lắm :") trường lớp mới cũng ổn chị ơiiiii
Reply
(1 Reply)
:iconxpufflex:
xPufflex Featured By Owner Jun 26, 2018
:iconcutedivider1::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider2::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider3:
:iconsparklesplz::iconsparklesplz::iconsparklesplz:Kao emoji  (kitty smile-01) Fav    :iconsparklesplz::iconsparklesplz::iconsparklesplz:
:iconbummy1::iconbummy2::iconbummy1::iconbummy2::iconbummy3::iconbummy1::iconbummy2::iconbummy3::iconbummy3::iconbummy1:

:iconcutedivider1::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider2::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider4::iconcutedivider3:
Reply
:iconkiwisvivi:
kiwisvivi Featured By Owner Jun 12, 2018  Student
hi, wb? 💗
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner Jun 12, 2018
Sorry =((( I can't.
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner Jun 12, 2018
U can unwatch me if u want ;-;
Reply
:iconvkook-is-life:
VKook-is-Life Featured By Owner May 4, 2018  Student Artist
- Qua cậu :'))
- ko contact trên Facebook với cậu đc, thật xl :'<
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner May 4, 2018
Không saooooo
Đợt này cũng bận thi cử nhiều :((((((
Reply
:iconvkook-is-life:
VKook-is-Life Featured By Owner May 7, 2018  Student Artist
<ocde>- không để bụng là tốt rồi :'>
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner May 8, 2018
Ơ tôi có bao giờ để bụng đâu bà hâm nàyyyyyy -.-
Reply
(1 Reply)
:iconvkook-is-life:
VKook-is-Life Featured By Owner Mar 30, 2018  Student Artist
- hallo :')))
- Can we add each other to our list friend ?
- As you, I'm a lovely EXO-L :'D
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner Mar 30, 2018
yezzzzz :> nói Tiếng Việt đi cậu :")))))))
Reply
:iconvkook-is-life:
VKook-is-Life Featured By Owner Mar 30, 2018  Student Artist
- đang ôn thi tiếng anh nên sủa dạo vài câu. Thông cảm nhé :'D
- lq ko cậu? lâu ko lên DA giờ chẳng nhớ ai và không ai nhớ mình :'((
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner Mar 30, 2018
heheee không sao đâu, cơ bản vì mình là con ngu Anh nên hiểu có 2 câu cậu nói :"))))))
Okayyy Flying G 2003
Reply
(1 Reply)
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner Mar 24, 2018  Student Interface Designer
Thanks for the w+ :<
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner Mar 31, 2018
Chỉ là tớ thích art Irene của cậu :>
Reply
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner Apr 2, 2018  Student Interface Designer
à thực ra là tớ đăng ba cái art rồi nhưng mà nó disappear mất chòi :))
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner Apr 2, 2018
fb cậu là Phan Linh phải hong
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: