Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant xx3hanhanVietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 226 Deviations 1,040 Comments 7,131 Pageviews
×

Newest Deviations

We Need You by xx3hanhan We Need You :iconxx3hanhan:xx3hanhan 2 0 Wang JunKai by xx3hanhan Wang JunKai :iconxx3hanhan:xx3hanhan 3 0 Beauty - Don't wake me up by xx3hanhan Beauty - Don't wake me up :iconxx3hanhan:xx3hanhan 8 4 Nayeon - Luv Luv by xx3hanhan Nayeon - Luv Luv :iconxx3hanhan:xx3hanhan 3 0 The8 - Seventeen. first love by xx3hanhan The8 - Seventeen. first love :iconxx3hanhan:xx3hanhan 2 2 The8 - My boy by xx3hanhan The8 - My boy :iconxx3hanhan:xx3hanhan 4 0 SHARE BACK TO SCHOOL by xx3hanhan SHARE BACK TO SCHOOL :iconxx3hanhan:xx3hanhan 6 2 SweetThe8 - Really Love You by xx3hanhan SweetThe8 - Really Love You :iconxx3hanhan:xx3hanhan 5 0 Lee Jaejin and Kim Jaeduk by xx3hanhan Lee Jaejin and Kim Jaeduk :iconxx3hanhan:xx3hanhan 3 0 PNG18 by xx3hanhan PNG18 :iconxx3hanhan:xx3hanhan 24 3 PNG17 by xx3hanhan PNG17 :iconxx3hanhan:xx3hanhan 10 0 PNG16 by xx3hanhan PNG16 :iconxx3hanhan:xx3hanhan 9 0 PNG15 by xx3hanhan PNG15 :iconxx3hanhan:xx3hanhan 7 0 PNG14 by xx3hanhan PNG14 :iconxx3hanhan:xx3hanhan 5 0 PNG13 by xx3hanhan PNG13 :iconxx3hanhan:xx3hanhan 29 2 PNG12 by xx3hanhan PNG12 :iconxx3hanhan:xx3hanhan 8 0

Groups

:icondesign-is-fun: :iconshs-resources: :icondesign-holic: :icondesign-creators:

Friends

Watchers

deviantID

xx3hanhan
Vietnam
Contact me
Nguyen Thi Ninh
xx3hanhan_

Donate

xx3hanhan has started a donation pool!
308 / 1,000

You must be logged in to donate.
:icondahub::icondahub::icondahub::icondahub::icondahub:

Activity


We Need You

♢ WE NEED YOU ♢
(x2)
// ONLY Designer //

• YÊU CẦU:
- Sử dụng phần mềm AI, PTS CS CC, ...
- Design có tính thẩm mĩ
- Có thời gian ổn định
- Hòa đồng, vui tính :3 
- Artwork: freestyle, ít nhất 1 - 2 art / tháng

• LỢI ÍCH:
- Hoạt động ở một môi trường LÀNH MẠNH với các admin dễ thương ~.~
- Làm quen được nhiều bạn bè hơn 
- Khả năng design sẽ tiến bộ :D 
- ...

• CHÂM NGÔN SỐNG:
"Cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau cố gắng"

● FORM ĐĂNG KÍ:
- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Sign:
- Artwork (từ 3 - 5 art):

@YG.2301 to love

Loading...
Beauty - Don't wake me up
» Credit: MarsieET, Jake Patterson, douple love, sl0909, Genjee95, ...
➤ Made by #sa ft. #pozzxd

Loading...
Nayeon - Luv Luv
Credit: yunniejacksonyi, Daring Bae, lovelyteam, ...
Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:iconnayareth:
nayareth Featured By Owner May 10, 2018   Photographer
muchas gracias por el relojHug Huggle! 

Reply
:iconbeapanda:
BEAPANDA Featured By Owner May 2, 2018  Hobbyist Digital Artist
thanks for the points catching love Love Tards la in love Love in the Air Love Planet Panda LOVE In love 
Reply
:iconxx3hanhan:
xx3hanhan Featured By Owner May 3, 2018
<33 i love u
Reply
:iconfenty34000:
Fenty34000 Featured By Owner Sep 6, 2017
Watch Back? ♥
Reply
:iconxx3hanhan:
xx3hanhan Featured By Owner Aug 31, 2017
Okeeee
Reply
:iconxx3hanhan:
xx3hanhan Featured By Owner Aug 27, 2017
Tao tốt makk
Reply
Add a Comment: