Shop Forum More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student xuan Loc XuanFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 156 Deviations 8 Comments 27,763 Pageviews
×

Newest Deviations

CHANYEOL by xuanlocxuan CHANYEOL :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 24 0 Moon by xuanlocxuan Moon :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 12 0 Waiting by xuanlocxuan Waiting :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 15 1 Circle flowers by xuanlocxuan Circle flowers :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 16 1 Lonely no more by xuanlocxuan Lonely no more :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 8 1 Cherry flower by xuanlocxuan Cherry flower :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 7 0 Cole Sprouse by xuanlocxuan Cole Sprouse :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 5 1 Hand in hand by xuanlocxuan Hand in hand :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 24 0 Daisy daisy by xuanlocxuan Daisy daisy :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 9 0 Huangjingyu Johnny by xuanlocxuan Huangjingyu Johnny :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 2 1 Troye Sivan by xuanlocxuan Troye Sivan :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 10 2 Chenwen by xuanlocxuan Chenwen :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 5 3 Feng by xuanlocxuan Feng :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 10 0 Beautiful white by xuanlocxuan Beautiful white :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 11 0 Lonely city by xuanlocxuan Lonely city :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 7 0 Apple by xuanlocxuan Apple :iconxuanlocxuan:xuanlocxuan 10 0

Favourites

Wall E by HaruKoon Wall E :iconharukoon:HaruKoon 23 3 Sherlock by nhienan Sherlock :iconnhienan:nhienan 257 14 Say something by nhienan Say something :iconnhienan:nhienan 649 26 Heart letter by nhienan Heart letter :iconnhienan:nhienan 645 26 stillred by nhienan stillred :iconnhienan:nhienan 696 14 Daily4 by HaruKoon Daily4 :iconharukoon:HaruKoon 4 0 freedom by HaruKoon freedom :iconharukoon:HaruKoon 6 0 My little friends by HaruKoon My little friends :iconharukoon:HaruKoon 6 0 Bb2 by HaruKoon Bb2 :iconharukoon:HaruKoon 4 0

Activity


'' cá voi vốn là loài động vật sống trên cạn, nhưng sự to lớn của nó làm đau trái đất và những cánh rừng kia, thế nên cá voi quyết định dời mình xuống biển
trong một thế giới khác, liệu tôi có làm được như chú cá voi ấy ? '' 

deviantID

xuanlocxuan's Profile Picture
xuanlocxuan
xuan Loc Xuan
Artist | Student | Traditional Art
Vietnam
email: xuanlocxuan@gmail.com
FB: facebook.com/xuanloc.xuan

Comments


Add a Comment:
 
:iconcaclong:
caclong Featured By Owner Jul 6, 2017
Art của chị đẹp quá! Em thấy trên pin mà giờ mới biết chị có acc D.A >< Em có thể xin vài art của chị không ạ? Em sẽ luôn ghi nguồn đầy đủ <3 em cảm ơn chị ạ.
Reply
:iconmiemei:
MieMei Featured By Owner May 10, 2017
Chị có thể cho em xin vài art của chị không ạ? Em sẽ để nguồn đầy đủ. <3 Em cảm ơn chị trước ạ. <3
Reply
:iconphuongmrc:
phuongmrc Featured By Owner Apr 14, 2017
chị ơi, chị có thể cho em xin một vài art của chị để làm quotes không ạ? bởi vì em thấy art của chị rất đẹp. em hứa sẽ ghi nguồn và làm theo những gì chị yêu cầu để có dược ảnh. em cảm ơn ạ.
Reply
:iconspammusubi24:
spammusubi24 Featured By Owner Mar 7, 2017  Student Traditional Artist
Hello there!

I just wanted to say how much I love your artwork. i love all the little moments you are able to create. They're simple in design, but yet carry an impact. :D
Reply
:iconchickenkimwyj:
chickenkimWYJ Featured By Owner Jul 2, 2016  Hobbyist Interface Designer
Ước gì có nút Fav all arts TvT Gallery của chị đẹp quá ạ!!! >~<
Reply
:iconixwriter:
ixWriter Featured By Owner Jan 25, 2016  Hobbyist Digital Artist
Happy happy birthday! (: Hope you have a nice day, please continue inspiring others (: Haha.
Reply
:iconixwriter:
ixWriter Featured By Owner Jan 17, 2016  Hobbyist Digital Artist
hi! i just drop by to say your art is amazing (: i wonder why you're not famous! also, maybe i should learn another language so that we'll be able to communicate properly? xD
Reply
:iconlengocanhthu:
LeNgocAnhThu Featured By Owner Jul 18, 2015  Professional Digital Artist
Nhìn nguyên gallery thấy màu nhã nhã ngọt ngọt thích quá :heart:
Reply
:iconxuanlocxuan:
xuanlocxuan Featured By Owner Jul 27, 2015  Student Traditional Artist
<3 <3 ^ v ^ 
Reply
:iconmaese-quares:
Maese-Quares Featured By Owner May 9, 2015  Hobbyist Digital Artist
Your art is so peaceful, so cute, amazing, I just had to watch you :')
Reply
Add a Comment: