Shop Forum More Submit  Join Login
:iconxioelgji1911:Xioelgji1911 posted a status
Cánh cổng ĐHSP xa vời quá dzị I think I've fainted. 

Devious Comments

:iconhonhonnie-93:
HonHonnie-93 Featured By Owner Jul 7, 2017
- Lão định dạy c1 à :">
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 7, 2017
C3 cơ... mà k nổi r TT
Reply
:iconhonhonnie-93:
HonHonnie-93 Featured By Owner Jul 7, 2017
:"> chia buồn lão ạ :">
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 7, 2017
Sad Cutecookies Mascot Sad Cutecookies Mascot Sad Cutecookies Mascot 
Reply
:iconssellbboo:
sSellBboo Featured By Owner Jul 7, 2017
ối giời làm giáo viên à?
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 7, 2017
tiêu tan rồi I think I've fainted. 
Reply
:iconssellbboo:
sSellBboo Featured By Owner Jul 7, 2017
quyết tâm vào nhà giáo cũng siêu rồi, lần đầu quen người muốn làm giáo viên .-.
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 7, 2017
[EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon 
Reply
Add a Comment: