Shop Forum More Submit  Join Login
Nhà riêng nho nhỏ của Hyojong (E'Dawn) trồng bông đây ạ! Please support it <333

Boy over flowers . E'Dawn Cover


[ Boy over flowers . E'Dawn Cover ] by Xioelgji1911
:iconrankane:
Rankane Featured By Owner Apr 8, 2018  Hobbyist Artist
Cảm ơn cậu vì đã edit/ chú ý tới E'Dawn nha ;-; mình thích Dawn lắm nhưng buồn là ít page nào edit cover anh hết :'((( nên cậu mở page này khiến mình vui lắm ;v; hi vọng cậu sẽ tiếp tục ủng hộ Dawn cũng như Pentagon nha ;;;v;;;
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Apr 8, 2018
Mình sẽ cố gắng duy trì hoạt động page tốt nhất có thể ! Cảm ơn cậu đã quan tâm đến page nhaaaa <3 <3 <3
Reply
Add a Comment:
 
×

More from DeviantArtDetails

Submitted on
April 4
Link
Thumb

Stats

Views
651
Favourites
2 (who?)
Comments
2
×