Shop Forum More Submit  Join Login
×
[ PSD ARTWORK ] by Xioelgji1911
Nhà riêng nho nhỏ của Hyojong (E'Dawn) trồng bông đây ạ! Please support it <333

Boy over flowers . E'Dawn Cover


[ Boy over flowers . E'Dawn Cover ] by Xioelgji1911
Yau yau <33333333333
[Texture pack] by Xioelgji1911
Cảm thấy như tự đào hố chôn mình aaaaa
Sản phẩm thứ 2 của kênh tui lên sàn <3 <3 <3
Biết đăng h này dễ flop ^^ Nhưng cứ yêu thương nó nhiều vào nhé <3
Ps. Biết làm kara dồi má ôi ^^

Video debut của tớ lên sóng rồi đây ạ <3 Hãy yêu thương thật nhiều nhé   

.
LÊNNNNNNNNNNNNNNN