Shop Forum More Submit  Join Login
SEONGWOO - WANNA ONE /// 170710 by Xioelgji1911 SEONGWOO - WANNA ONE /// 170710 by Xioelgji1911
Add a Comment:
 
:iconchirixxi:
Chirixxi Featured By Owner Jul 12, 2017  Student Traditional Artist
Sai tên của Ong rồi bạn, là Seongwoo. Nhưng mix xinh lắm, style text cũng đẹp nhưng mà coloring hơi ám xanh da (chắc có lẽ do màu của máy tính mình chăng?)
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Edited Jul 12, 2017
Cám ơn cậu nha ^^ Bear Emoji-08 (Rolling Love) [V1] , đúng là clr art này hơi fail T.T
Reply
:iconminsooyi0711:
minsooyi0711 Featured By Owner Jul 11, 2017  Student Interface Designer
. Clr xinh quá cậu ơi Love 
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 11, 2017
Cám ơn cậu nha^^ Mình còn sợ nó bị fail :happybounce: :happybounce: :happybounce: 
Reply
:iconminsooyi0711:
minsooyi0711 Featured By Owner Jul 11, 2017  Student Interface Designer
. Nhìn tươi lắm luôn ấy ^^ thích style này ghê 
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 11, 2017
Bendy emoticon 3 F2U Bendy emoticon 3 F2U Bendy emoticon 3 F2U 
Reply
:iconxx3hanhan:
xx3hanhan Featured By Owner Jul 10, 2017
. cái text nhìn màu nó cứ sao sao ý lão ơi ;;-;;
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 10, 2017
Tui bị mù màu cmnr Neko Emoji-14 (Cry) [V1] 
Reply
:iconhonhonnie-93:
HonHonnie-93 Featured By Owner Jul 9, 2017
- AAAAAAA GẤU MẸ !!!!!
- MÀ lão có cảm thấy text hơi lạc màu không ._.
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 9, 2017
Nói mới thấy Another Onion Icon đang có dấu hiệu mù màu -.- 
Reply
:iconhonhonnie-93:
HonHonnie-93 Featured By Owner Jul 9, 2017
:">
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 9, 2017
Image Size
449 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb

Stats

Views
222 (2 today)
Favourites
22 (who?)
Comments
11
Downloads
3
×