Shop Forum More Submit  Join Login
MINHYUN - WANNA ONE /// 170717 by Xioelgji1911 MINHYUN - WANNA ONE /// 170717 by Xioelgji1911
Add a Comment:
 
:iconkangseulmi2k1:
Kangseulmi2k1 Featured By Owner Aug 20, 2017
Mình xin font phụ ạ
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Aug 20, 2017
Arial thôi cậu!
Reply
:iconkangseulmi2k1:
Kangseulmi2k1 Featured By Owner Aug 21, 2017
tớ thấy art cậu đẹp quá chừng
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Aug 21, 2017
f2u purple eye f2u purple eye f2u purple eye 
Reply
:iconcheondaicong:
Cheondaicong Featured By Owner Aug 16, 2017
em phải công nhận là tấm này xinh quá anh ưi 
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Aug 16, 2017
Thanks em nha ^^ !!!
Reply
:iconcheondaicong:
Cheondaicong Featured By Owner Aug 17, 2017
em có addfr anh đó 
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Aug 17, 2017
tên gì v
Reply
:iconcheondaicong:
Cheondaicong Featured By Owner Aug 20, 2017
Kang Hyun nha  
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Aug 20, 2017
à dồi ^^
Reply
:iconcheondaicong:
Cheondaicong Featured By Owner Aug 20, 2017
Anh chỉ em design đi . Em mới design thui 
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Aug 20, 2017
A có quay tutorial đó, xem tham khảo nha bae !!!
Reply
(2 Replies)
:iconcheondaicong:
Cheondaicong Featured By Owner Aug 16, 2017
Tấm này xinh quá anh ơi 
Reply
:iconxx3hanhan:
xx3hanhan Featured By Owner Jul 18, 2017
. lão ơi cho em xin texture được hong ạ
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 18, 2017
đâu có texture đâu, mix 2 cái stock Minhyun luôn á
Reply
:iconshim-khaho:
Shim-KhaHo Featured By Owner Jul 18, 2017
Tớ xin font chính đc không ah?
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 18, 2017
UVF Prime nhe bae 
Reply
:iconshim-khaho:
Shim-KhaHo Featured By Owner Jul 19, 2017
Cảm ơn nhìu ah ^^
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 19, 2017
Love Love Love 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 17, 2017
Image Size
460 KB
Resolution
851×315
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb

Stats

Views
544 (1 today)
Favourites
43 (who?)
Comments
22
Downloads
9
×