Shop Forum More Submit  Join Login
MINGYU - SEVENTEEN /// 170620 by Xioelgji1911 MINGYU - SEVENTEEN /// 170620 by Xioelgji1911
Add a Comment:
 
:iconyiilala:
yiilala Featured By Owner Edited Jun 20, 2017  Hobbyist Interface Designer
Cậu cho mình xin font " Tớ không hứa " được không ?
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jun 20, 2017
HLT Oliver tue les fourmis nha người ^^
Reply
:iconyiilala:
yiilala Featured By Owner Jun 20, 2017  Hobbyist Interface Designer
cảm ơn nhiều nha Heart Heart 
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jun 21, 2017
Huggle! 
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Jun 25, 2017  Student Interface Designer
Mình xin ké font được không ạ
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jun 25, 2017
HLT Oliver tue les fourmis á cậu ^^
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Jun 25, 2017  Student Interface Designer
Em là Linh Nguyễn đâyyy kekee:vvv
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jun 25, 2017
Bết dồi :dddd
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Jun 20, 2017  Student
- Bạn ơi, bạn có thể cho mình xin bg được không ạ?
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Edited Jun 20, 2017
Này là mình mix texture của ChanHyukRu và 1 bg trên tumblr ấy cậu...
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Jun 22, 2017  Student
- Vâng cảm ơn ạ
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jun 22, 2017
Hihi nothing :happybounce: 
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Jun 23, 2017  Student
- Sẵn tiện đây cho mình xin làm quen ạ được không ạ ^^
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jun 23, 2017
AddFB đi ấy ơi ^^
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Jun 23, 2017  Student
- Vâng ạ <3
Reply
:icontokileveret:
TokiLeveret Featured By Owner Jun 20, 2017  Student Interface Designer
Kim  Mingyu <3
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jun 20, 2017
Chàng trai hôm nay đã vào rừng :)))) :happybounce: 
Reply
:icontokileveret:
TokiLeveret Featured By Owner Jun 20, 2017  Student Interface Designer
Là sao Llama Emoji-23 (Shyness) [V1] 
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jun 20, 2017
Ẻm hôm qua tham gia law of the jungle ấy... có Hói Ca nữa ^^
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 20, 2017
Image Size
424 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb

Stats

Views
489
Favourites
35 (who?)
Comments
19
Downloads
5
×