Shop Forum More Submit  Join Login
JINYOUNG - WANNA ONE /// 170722 by Xioelgji1911 JINYOUNG - WANNA ONE /// 170722 by Xioelgji1911
Add a Comment:
 
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Jul 27, 2017
Anh ơi cho em hỏi mấy cái shape vuông ý anh vẽ hay dùng tt vậy ạ
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Edited Jul 27, 2017
texture của :iconxnienke: á bae
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Jul 27, 2017
Em cảm ơn
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 27, 2017
Hug 
Reply
:iconxx3hanhan:
xx3hanhan Featured By Owner Jul 23, 2017
. lão cho em xin cái bg rừng cây kia đi ~~
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 23, 2017
để đâu tìm k ra rồi TT
Reply
:iconhonhonnie-93:
HonHonnie-93 Featured By Owner Jul 22, 2017
- Có bg mix quài dzị :<
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 22, 2017
hihi ^^
Reply
:iconphuonganh179:
phuonganh179 Featured By Owner Jul 22, 2017
Bạn ơi cho mình xin font chính được không ạ?
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 22, 2017
hlt bellissima script pro nhe ấy ^^
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Edited Jul 22, 2017  Student Interface Designer
Sao em cứ có cảm giác ông anh xài hoài 1 style thế :vvv
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 22, 2017
Thì đúng v mà ^^
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Jul 22, 2017  Student Interface Designer
Uầy, e thấy mình đỉnh thật đó daebak 
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 22, 2017
hở???
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Jul 22, 2017  Student Interface Designer
Thôi dẹp đi, ông anh thiếu muối quá '^'
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Jul 22, 2017
._+
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 21, 2017
Image Size
288 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb

Stats

Views
463
Favourites
32 (who?)
Comments
16
Downloads
3
×