Shop Forum More Submit  Join Login
[500+ watchers] PSD1 - YOONJISUNG by Xioelgji1911 [500+ watchers] PSD1 - YOONJISUNG by Xioelgji1911
Cảm ơn 500+ babe đã care đến tớ trong thời gian qua ạ Heart 
.
Vì mình share free nên các bạn làm đúng luật giúp mình nhé!

Bullet; Green 
  Bullet; RedWATCH + FAV + COMMENT = DOWNLOADBullet; Red  
Bullet; RedWATCH + FAV + COMMENT = DOWNLOADBullet; Red
 Bullet; RedWATCH + FAV + COMMENT = DOWNLOADBullet; Red 
.
Bullet; Green 
Credit :iconxioelgji1911: if you use Handshake 
.
Vui lòng không move, không làm quá giống art mình!!!


Add a Comment:
 
:iconjujubayoong:
JujubaYoong Featured By Owner 1 day ago  New Deviant
Obrigada <3
Reply
:iconahtyy04:
ahtyy04 Featured By Owner Aug 6, 2018
thanks
Reply
:iconkimchitaeji:
kimchitaeji Featured By Owner Jul 29, 2018  New Deviant
thanks
Reply
:iconmay1811:
may1811 Featured By Owner Apr 17, 2018
Thanks <3
Reply
:icontsohayoo06082006:
Tsohayoo06082006 Featured By Owner Jan 28, 2018
thanks
Reply
:iconkarin200318:
Karin200318 Featured By Owner Jan 18, 2018
thanks
Reply
:iconxxflyingtosh:
xxflyingtosh Featured By Owner Jan 11, 2018
thanks
Reply
:iconakari279hsd:
akari279hsd Featured By Owner Jan 7, 2018
thanks^^
Reply
:iconjinydungchucheo:
jinydungchucheo Featured By Owner Jan 1, 2018
done
Reply
:iconpifoxy2oo2:
Pifoxy2OO2 Featured By Owner Dec 10, 2017
tks
Reply
:iconthitmuithom:
Thitmuithom Featured By Owner Dec 2, 2017  Student
<3
Reply
:iconchipspotato:
ChipsPotato Featured By Owner Nov 12, 2017
done
Reply
:iconhuyendieu1905:
huyendieu1905 Featured By Owner Nov 1, 2017
Thank you
Reply
:iconthanhnien2104:
thanhnien2104 Featured By Owner Oct 30, 2017
done
Reply
:iconhonhonnie-93:
HonHonnie-93 Featured By Owner Oct 27, 2017
- Thanks <3
Reply
:iconhynji:
HynJi Featured By Owner Oct 25, 2017
Thanks
Reply
:iconsongeunju117:
SongEunJu117 Featured By Owner Oct 25, 2017
Thanks
Reply
:iconrinyhent:
RinYHEnt Featured By Owner Oct 25, 2017  Student Interface Designer
Thanks <3
Reply
:iconxx3hanhan:
xx3hanhan Featured By Owner Oct 24, 2017
. tks
Reply
:iconaugt30:
AugT30 Featured By Owner Oct 23, 2017  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:iconhoajb144:
hoajb144 Featured By Owner Oct 23, 2017
- DONE
Reply
:iconkojiyuu2k:
kojiyuu2k Featured By Owner Oct 23, 2017  Student Interface Designer
done
Reply
:iconminhybi:
MinhYBI Featured By Owner Oct 23, 2017  Student Interface Designer
done <3
Reply
:iconmieubts:
mieubts Featured By Owner Oct 22, 2017  Student
 Thanks
Reply
:iconmini-peri:
Mini-Peri Featured By Owner Oct 22, 2017  Hobbyist Digital Artist
thanks
Reply
:iconnhatruc1611:
nhatruc1611 Featured By Owner Oct 22, 2017
thanks
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Oct 22, 2017  Student
Tks
Reply
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner Oct 22, 2017  Student Interface Designer
Chúc mừng m nha <3
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Oct 22, 2017
Hị hị c.on nhe ^^
Reply
:iconfinnxoxo:
Finnxoxo Featured By Owner Oct 22, 2017
done
Reply
:iconphamquynhxuangiang:
PhamQuynhXuanGiang Featured By Owner Oct 22, 2017
:333 thanks ạ
Reply
:icontsurumax:
Tsurumax Featured By Owner Oct 22, 2017  Student Interface Designer
< 3 Và chúc mừng ạ ~ 
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Oct 22, 2017
Llama Emoji-02 (Blush) [V1] Llama Emoji-02 (Blush) [V1] Llama Emoji-02 (Blush) [V1] 
Reply
:iconminhyun2822:
MinHyun2822 Featured By Owner Oct 21, 2017
Thanks
Reply
:iconbienthibem112:
bienthibem112 Featured By Owner Oct 21, 2017
- Thanks
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Oct 21, 2017
Done 
Reply
:iconjeonjungwoo:
jeonjungwoo Featured By Owner Oct 21, 2017
- done <3 chúc mừng Xi
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Oct 21, 2017
Blush Blush Blush 
Reply
:iconphank030507:
Phank030507 Featured By Owner Oct 21, 2017
thanks
Reply
:iconkulakula767:
kulakula767 Featured By Owner Oct 21, 2017
Done
Reply
:iconquetrampd:
quetrampd Featured By Owner Oct 21, 2017  Student Artist
thanks
Reply
:iconminhyunbin27:
minhyunbin27 Featured By Owner Oct 21, 2017  Student Artist
done
Reply
:iconohyeojin:
OhYeoJin Featured By Owner Oct 21, 2017
thanks
Reply
:iconjynosawffuenp:
Jynosawffuenp Featured By Owner Oct 21, 2017
<3
Reply
:iconyeljel:
Yeljel Featured By Owner Oct 21, 2017
done
Reply
:icontokileveret:
TokiLeveret Featured By Owner Oct 21, 2017  Student Interface Designer
Done <3
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Oct 21, 2017  Student
thx
Reply
:icondyndeptrai:
dyndeptrai Featured By Owner Oct 21, 2017
- donee
Reply
:iconxjiskaxxxs:
xJisKaxxxs Featured By Owner Oct 21, 2017  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconyewdesigncmnr:
yewdesigncmnr Featured By Owner Oct 21, 2017  Student Interface Designer
done
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 21, 2017
Image Size
289 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb

Stats

Views
568 (2 today)
Favourites
76 (who?)
Comments
51
Downloads
23
×