Shop Forum More Submit  Join Login
-1- by Xioelgji1911 -1- by Xioelgji1911
Add a Comment:
 
:icondarlingbae:
DarlingBae Featured By Owner Feb 28, 2018
anh Huy cho em xin style có brush 2 bên với mod chính giữa giống vậy được hong ;-; 
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Feb 28, 2018
a không share style e ơi, e thông cảm nha!
Reply
:iconjeonkokonut:
jeonkokonut Featured By Owner Dec 15, 2017  Student Interface Designer
mấy cái đường vòng là brush cậu tự vẽ hay cậu down thế ạ? đẹp quá ;;v;;
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Dec 15, 2017
Là brush á ^^
Reply
:iconjeonkokonut:
jeonkokonut Featured By Owner Dec 15, 2017  Student Interface Designer
brush cậu tự vẽ ạ? ;;;v;;; cậu có down ở đâu không? nếu có tớ có thể xin link được chứ ạ? ;;;;;;v;;;;;
Reply
:iconxioelgji1911:
Xioelgji1911 Featured By Owner Dec 15, 2017
hình như này nè ấy  Designal Brushes 3 by Flina-Stock
Reply
:iconjeonkokonut:
jeonkokonut Featured By Owner Dec 15, 2017  Student Interface Designer
cảm ơn cậu nhiều nhiều nha
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 2, 2017
Image Size
2.0 MB
Resolution
851×1575
Link
Thumb

Stats

Views
254
Favourites
24 (who?)
Comments
7
Downloads
2
×