Featured in collections
Recommended for you
Xiao-Xue's avatar
[STOP SHARE ]GRAPHICOVER BLUECHEST BESTCITY ///
By Xiao-Xue   |   Watch
324 180 16K (1 Today)
Published: July 19, 2016
© 2016 - 2019 Xiao-Xue
Đây là lần thứ xx tui share PSD kiểu này nên các
bạn nào ưng thể loại lai giống giữa graphiclẫn cover sẽ rất thích nó :">
Qua giờ mới học hỏi được nhiều thứ hay vồn.Ngồi cả buổi trời des mưa
to gió lớn sấm chớp đùng đùng ngồi des cứ lo sợ bị trời đánh =]]]
Minatozaki và MoonByul là hai tình yêu của tuii hé hé lol ,
mà art của Moon thì có vẻhơi ít hiuhiu chồnq êm~
________________________________

Link HQ : Click Here
Creidit render : RinYHEnt
Credit Color : Coloring (by Nhã ) //
MCyruspsd by @fuckngstifler  // Tombiheo
Credit res : My +fav 
CMT + FAVS +fav + WATCH= LINK DOWLOAD 
{ nhớ làm đúng luật }

STOP SHARE !! LINK : DELETED !!!

-Không mang đó đi đâu để mua , bán , share 
-Không tự nhận là của mình
-Không chỉnh sửa cắt logo
-Dùng phải credit 
-Nếu bạn thích thì nhớ favs nhé !

Fella Heart Kiss (Love) 
________________________________
-Do not carry it where to go to buy, sell, share
-Not claiming to be his
-No editing cut logo
- Credit If Use
-If you like, remember favs ! Postcode Pls <3

Flowers fella (Love) 
Image size
930x770px 798.82 KB
Featured in collections
Recommended for you
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (179)
love-faru-1416's avatar

love it 😍

Reply  ·  
SaKO-ME's avatar
SaKO-ME|Student Interface Designer
done 
Reply  ·  
NyaTakahashi's avatar
NyaTakahashi|Student General Artist
hellou u can pass the link?
Reply  ·  
JeoSanry's avatar
JeoSanry|Student Interface Designer
cậu lấy nên sau ở đâu vậy, cho tớ xin với
Reply  ·  
Joe1128's avatar
Joe1128|Student Interface Designer
done
Reply  ·  
chesyeo's avatar
chesyeo|Hobbyist Interface Designer
Done!
Reply  ·  
imsuchasinner's avatar
imsuchasinner|Hobbyist Digital Artist
Done <3
Reply  ·  
TheSccar's avatar
TheSccar|Hobbyist Artist
done sz
Reply  ·  
kyouyayuina's avatar
kyouyayuina|Student Interface Designer
done
Reply  ·  
xiumiauu's avatar
xiumiauu|Hobbyist Interface Designer
psd please?

Reply  ·  
sebaekz's avatar
CMT + FAVS +fav + WATCH= LINK DOWLOAD 
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved