Shop Forum More Submit  Join Login
[STOP SHARE ]GRAPHICOVER BLUECHEST BESTCITY /// by Xiao-Xue [STOP SHARE ]GRAPHICOVER BLUECHEST BESTCITY /// by Xiao-Xue
Đây là lần thứ xx tui share PSD kiểu này nên các
bạn nào ưng thể loại lai giống giữa graphiclẫn cover sẽ rất thích nó :">
Qua giờ mới học hỏi được nhiều thứ hay vồn.Ngồi cả buổi trời des mưa
to gió lớn sấm chớp đùng đùng ngồi des cứ lo sợ bị trời đánh =]]]
Minatozaki và MoonByul là hai tình yêu của tuii hé hé lol ,
mà art của Moon thì có vẻhơi ít hiuhiu chồnq êm~
________________________________

Link HQ : Click Here
Creidit render : RinYHEnt
Credit Color : Coloring (by Nhã ) //
MCyruspsd by @fuckngstifler  // Tombiheo
Credit res : My +fav 
CMT + FAVS +fav + WATCH= LINK DOWLOAD 
{ nhớ làm đúng luật }

STOP SHARE !! LINK : DELETED !!!

-Không mang đó đi đâu để mua , bán , share 
-Không tự nhận là của mình
-Không chỉnh sửa cắt logo
-Dùng phải credit 
-Nếu bạn thích thì nhớ favs nhé !

Fella Heart Kiss (Love) 
________________________________
-Do not carry it where to go to buy, sell, share
-Not claiming to be his
-No editing cut logo
- Credit If Use
-If you like, remember favs ! Postcode Pls <3

Flowers fella (Love) 
Add a Comment:
 
:iconsako-me:
SaKO-ME Featured By Owner Nov 22, 2018  Student Interface Designer
done 
Reply
:iconnyatakahashi:
NyaTakahashi Featured By Owner Sep 1, 2018  Student General Artist
hellou u can pass the link?
Reply
:iconys-yushana:
YS-Yushana Featured By Owner Jul 27, 2018
Done 
Reply
:iconmikog2k4:
mikog2k4 Featured By Owner Jul 21, 2018
+fav done~
Reply
:iconjeosanry:
JeoSanry Featured By Owner Apr 6, 2018  Student Interface Designer
cậu lấy nên sau ở đâu vậy, cho tớ xin với
Reply
:iconshynlady:
shynlady Featured By Owner Mar 30, 2018
done
Reply
:iconjoe1128:
Joe1128 Featured By Owner Mar 12, 2018  Student Interface Designer
done
Reply
:iconchesyeo:
chesyeo Featured By Owner Feb 21, 2018  Hobbyist Interface Designer
Done!
Reply
:iconflwlssuga:
flwlssuga Featured By Owner Jan 29, 2018
done!~
Reply
:iconrenaakayumiha:
RenaakaYumiha Featured By Owner Jan 26, 2018
- Done
Reply
:iconsxxspxx:
sxxspxx Featured By Owner Jan 7, 2018
Done <3
Reply
:icondetective-fishoe:
Detective-Fishoe Featured By Owner Dec 25, 2017
done :heart:
Reply
:iconimsuchasinner:
imsuchasinner Featured By Owner Dec 19, 2017  Hobbyist Digital Artist
Done <3
Reply
:iconakari279hsd:
akari279hsd Featured By Owner Dec 15, 2017
done
Reply
:iconjaoquebiscoito:
jaoquebiscoito Featured By Owner Dec 11, 2017
done^^
Reply
:iconshuean:
shuean Featured By Owner Nov 18, 2017
thanks
Reply
:iconkyjluky:
KYJluky Featured By Owner Nov 8, 2017
done
Reply
:iconchiimeimei0506:
chiimeimei0506 Featured By Owner Oct 13, 2017
done
Reply
:iconkanisa96:
kanisa96 Featured By Owner Oct 7, 2017
done
Reply
:iconthesccar:
TheSccar Featured By Owner Sep 18, 2017  Hobbyist Artist
done sz
Reply
:iconkyouyayuina:
kyouyayuina Featured By Owner Sep 10, 2017  Student Interface Designer
done
Reply
:iconxiumiauu:
xiumiauu Featured By Owner Sep 8, 2017  Hobbyist Interface Designer
psd please?

Reply
:iconsebaekz:
sebaekz Featured By Owner Aug 29, 2017
CMT + FAVS +fav + WATCH= LINK DOWLOAD 
Reply
:iconsolchudeyt1:
SolchuDeYT1 Featured By Owner Aug 26, 2017  Hobbyist General Artist
Done owo
link pls <3
Reply
:iconbeatriziee:
Beatriziee Featured By Owner Aug 13, 2017  Student Interface Designer
Done :heart: wo ái ni
Reply
:iconkrystal333:
krystal333 Featured By Owner Jul 15, 2017  Student
done
Reply
:iconitalycl:
italyCL Featured By Owner Jul 13, 2017
donee
Reply
:iconhuongongcp:
HUONGONGCP Featured By Owner Jul 12, 2017
Done<33
Reply
:iconvroseu:
vroseu Featured By Owner Jul 5, 2017  Student
Link pls :)
Reply
:iconfreakdesignx:
freakdesignx Featured By Owner Jun 29, 2017
done
Reply
:iconsebaekz:
sebaekz Featured By Owner Jun 22, 2017
CMT + FAVS +fav + WATCH= LINK DOWLOAD 

Reply
:iconysh0128:
ysh0128 Featured By Owner Jun 19, 2017
done
Reply
:iconjeonjungwoo:
jeonjungwoo Featured By Owner Jun 16, 2017
- done <3
Reply
:iconkboommi:
KBoommi Featured By Owner Jun 16, 2017  Hobbyist Interface Designer
CMT + FAVS  + WATCH= LINK DOWLOAD
Reply
:iconyoohanmi:
YooHanMi Featured By Owner Jun 9, 2017
WATCH+CMT+FAV=  DOWN
Reply
:iconlovablemin:
LovableMin Featured By Owner Jun 9, 2017  Hobbyist Artist
Done :D link pls rainbow heart 
Reply
:iconmiiiih:
Miiiih Featured By Owner Jun 9, 2017  Hobbyist Interface Designer
done link?^^
Reply
:iconlovablemin:
LovableMin Featured By Owner Jun 8, 2017  Hobbyist Artist
Done! :D pls link Love 
Reply
:iconluoyingxband:
luoyingxband Featured By Owner Jun 1, 2017  Student General Artist
done!
Reply
:iconsrvago21:
Srvago21 Featured By Owner May 18, 2017  Student Writer
Done
Reply
:iconsusi-xixon:
susi-xixon Featured By Owner May 16, 2017
CMT + FAVS +fav + WATCH= LINK DOWLOAD  
done
Reply
:iconcromwellxoxolu:
CromwellXoxoLu Featured By Owner May 16, 2017  Hobbyist Artist
CMT + FAVS +fav + WATCH= LINK DOWLOAD 
Reply
:iconandyjuela:
andyjuela Featured By Owner May 15, 2017
done!
Reply
:iconpadaleck2:
padaleck2 Featured By Owner May 9, 2017  Hobbyist Digital Artist
done!
Reply
:iconyoohanmi:
YooHanMi Featured By Owner Apr 25, 2017
CMT + FAVS +fav + WATCH= LINK DOWLOAD 
Reply
:iconadfchany:
adfchany Featured By Owner Apr 14, 2017
done
Reply
:icononyat:
OnyAt Featured By Owner Apr 1, 2017
done
Reply
:iconmjimin:
mjimin Featured By Owner Mar 29, 2017  Hobbyist Digital Artist
CMT + FAVS  +fav + WATCH = LINK DOWLOAD 
Reply
:iconvuyocean:
VuyOCean Featured By Owner Mar 29, 2017
CMT + FAVS +fav + WATCH= PSD
Reply
:iconhannaexoticvn:
Hannaexoticvn Featured By Owner Mar 20, 2017  Student Interface Designer
CMT + FAVS +fav + WATCH= PSD
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 18, 2016
Image Size
799 KB
Resolution
930×770
Link
Thumb

Stats

Views
14,394 (6 today)
Favourites
318 (who?)
Comments
179