wyrazobcy on DeviantArthttps://www.deviantart.com/wyrazobcy/art/milosc-294700250wyrazobcy

Deviation Actions

wyrazobcy's avatar

milosc

By
Published:
5.2K Views

Description

Miłość
Która nie zna bólu zdrady
i bólu przebaczenia
skurczu powiek napięcia brzucha
gdy dotyka go — nie twoja dłoń
Która nie zna radosnego krzyku zdrady
i niemej radości przebaczenia
powrotu w Twoje ręce w Twoje ciało —
jak wraca się do domu ze ściśniętym gardłem

Nie napełniona łzami
Nie napełniona śmiechem, wysokim śmiechem rozkoszy
miłość
jest tylko pustym
słowem
Image size
2981x2364px 3.35 MB
© 2012 - 2024 wyrazobcy
Comments14
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
sleeperXx's avatar
Wow this is so... this is so beautiful.