Deviation Actions

WritingBiologi's avatar

Indtryk

3 Comments
612 Views
Image details
Image size
988x1082px 167.42 KB
Published:
© 2013 - 2021 WritingBiologi
Comments3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
WritingBiologi's avatar
Der var en på fyldepennen som skulle have hjælp til at lave automatisk indryk i word, så det var lettere lige at lave en visuel guid og smide den op her, end at skulle til at forklare.
procrastinartist's avatar
Aha. Det er lidt ligegyldigt, men der er en kategori, der hedder "resources and stock images" som har en underkategori kaldet "tutorials", som den nok vil passe bedre ind under