wodny on DeviantArthttps://www.deviantart.com/wodny/art/A-dream-at-3-a-m-37064042wodny

Deviation Actions

wodny's avatar

A dream at 3 a.m.

By
Published:
665 Views

Description

Strange things come to your mind, if you don't sleep too much.

Tak na marginesie, translator wypluł coś takiego, gdy tłumaczyłem z powrotem na polski :-) :
lubię żeby udawać się spać dokładnie przy 3 przed południem To jest taka magiczna godzina. To nie jest dwa już, ale nie cztery jeszcze. To jest tak (więc) *circular*. To szuka swój drugi (sekunda; po drugie) połowa stawać się ośmiu w ranie.
Image size
886x650px 226.86 KB
© 2006 - 2024 wodny
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In