Deviation Actions

WinterKitter's avatar

[60 WATCHERS SPECIAL] Applejack

By
I started doing it 6 months ago and finaly I managed to finish it :D It is my best drawing so far so I am very pleased with it ^^ 
Zaczęłam to 6 miesięcy temu i nareszcie się zebrałam , żeby ten rysunek dokończyć :D To mój najlepszy rysunek jak na razie więc bardzo jestem zadowolona z niego :D

Applejack - My Little Pony: Friendship is Magic (c) Hasbro
Image details
Image size
1648x2336px 2.25 MB
Published:
© 2015 - 2021 WinterKitter
Comments11
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
UrbanCowboy117's avatar
Only 60 watchers? I reckon you deserve more with great trad art like this
WinterKitter's avatar
Well I wish I had more ;-; But I'm glad that you like it ^^ :huggle: thanks C:
StreamSecret's avatar
Wow, that's very good
I like the background and the coloring
WinterKitter's avatar
Gela98's avatar
anatomia taka se ale grzywka cudo XD i oczka *w*
WinterKitter's avatar
anatomie robiłam pół roku temu, kolorowałam teraz xD
Gela98's avatar
heh XD
ale dziś spamujesz artami XDD
WinterKitter's avatar
Wena twórcza XD
a tak serio to skaner dopiero zadziałał xDD
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In