Deviation Actions

WelshPixie's avatar

Grindyard 2

Published:
By
0 Comments
374 Views
A tweak of Grindyard1 - dIFS Pong with Jody 012 - Grindyard by WelshPixie

The metal texture is from my free texture pack - screwylightbulb.itch.io/texturepalooza1 :)

Parameters:
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...m....2A...En2Qw/gStuz2X0lW1Hc82EolTAg54Ziz9c1mkuPWYjz2Ns68IbvxyD
................................El91a2pBy.2........A.BQ.................y.YaNa/E
...Uz6....Et..../M.1/....2EX8...P0...2E3.....YP7uTJ98BjD/.Uw/B3EWsss/dkpXq1.BnAH
//.vFVPD12..2..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD6Mvjo4/Dgv1rS4wCceT0zsrSFudHWikjfCSgzW.hGwf92z9aPznXyMb08jCKV9jjWm5EK0z2
dv9ZX5lMVJ61zsrxi7W8qYkDU.....IN7/.............E46....sD2.G.....................
.................y1...sD....zw1.........................................m....k1.
.....4iSoz1.......k88gGD4/EN.s8.O0...62...kL......cxBA4..U.0....B....cq3..U1WFL6
...U.ydele9ynHyhnPhifaAm.16/nwWzufSl...UY2eBLqyj6MmodgYIbz1.6w0Q/iqwz.m23xjrHv9.
.odIWOorVy9.2RiGMQZhzAk596edGk.E2Ek7xnDuu0..6kIUAv9wzqm8fYvkN8wD.AOHbzUOkz1/22Wz
nTzi...fwayZt/zjb/b1MBNNNzH.qzJRujgyz2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................Ec4O.....U7eu.lpK9.AcU0ocw8mLfm.s.0
8MGruEc4O..0..EC0bIvw/6.gMm7acKN2eV4.w/4MMmXhpCT.0U2.2U7oC5VOc/.AxnDasYShn5U.wG9
hAWvzFc4O.UFvgX7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU2V2E.....I....o....UMjVLG4B3.7NoI.A3..............................sU1....
/6U./2.............wz.........zD........kz1........../..........................
...../.............................wz...................kz1........wz...........
.....................2.....3....8....2KPVdLOiRKG4B3.............................
....4MU/.....................................................E/E........I.2.....
...3./........yD........Uz1..................w1ELD8QxckpHzfaNaNaNaNiz0........zD
OaNaNaNaty1.....................1....E/....1....bJKMm7HG4B3.7NoI................
............Cs....U....................hA/oaNaNaNalwzkAnAnAnAs.kcNaNaNa7rzn/....
..UozqAnAnAngXzD..........UaNaNaNSOL./.......EyDpAnAnAngXz1..........UaNaNaNaNuD
........kz1........../......................}
{Titel: Grindyard 2}
Image details
Image size
1920x1080px 1.73 MB
© 2016 - 2021 WelshPixie
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In