Shop Forum More Submit  Join Login
Of Course I Still Love You by weirdMushroom Of Course I Still Love You by weirdMushroom
Playing with the parameters given here

Title is a reference to the Banks Culture series.

Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...I....IA..IVcCMs7.nrzz0pPaw8Alzyj1w0ypDgCdynzWKLZd4zezsN/.uEMTxzj
................................ikffQ/EQ/02........A.xBB................C/2...wD
...Uz6...EFR/.../A/1/....2.f/...R/....EC.....kitdXTuWHfD/Al.1V7EPKJJ0pAnAr1.OaNa
zk....cD12../..........wz.................................U0/oAnAy1...sD...../..
.zXaNadDeRQ4WBWw1vny0.JMeslly6rHQlfeUDhjPaoGYqvyBvv0hgvvk7voykwO6OSPpxeDROcUlVpP
FvXNRrLsXN8lyI98L5gi.qgDU.....I1C...2W...2UaNadD/2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kFrF1EI....k1.
.....4iSoz1.......kquzzzz1.U..6.N1...k....EB....5.N16w6..BE4....4....k2u...UJpDd
VM/U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/64nc..zzSi............6.........U..0LmbNUvz4k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........BEEIvnukI1..g5m7OHcfz.0/I6.IHduD.wMWMYvMzzP.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1..............................................zz/..yD...6kDtzD/PX5..KD
v.KzTNie31.U.0sTQs5U./2.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./2......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E....AU.V2E.....I....o.....OZVrNmZ4N7NoI..............................U1C....6U/
4M./..U/...........lzYzzzzzzb/zD.......UGz9.....................rAnAnAngHz1.....
...wz........................................O4E..........kzzzzzzzzkz0..........
.....................2.....3....8....2KPVdLOiRKG4B3.............................
....4MU/.....6E./E........................kAnAnAnAnkz0..........................
.....EaNaNaNa/zD........kz1........wz.........3E................................
................................/....E/...k0....9tqPoBLG4B3.....................
............Cs....U.06U..6E./6............oAnAnAnAnuzAnAnAnAnQyD................
.....QaNaNaNaNwD...................2./........zD..........YaNaNaNaNsz0..........
............................................}
{Titel: love}

No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 7, 2018
Image Size
1.2 MB
Resolution
3072×2304
Link
Thumb

Stats

Views
35
Favourites
0
Comments
0
Downloads
0