Deviation Actions

VyTuzki's avatar

[070414] Jessica [Vy Tuzki]

By
14 Comments
484 Views
Scrap kit: Google (Scrap_pack_003)
-----------------------------------
+fav  if you Heart  it
Credit me
Image details
Image size
374x254px 134.11 KB
Published:
© 2014 - 2021 VyTuzki
Comments14
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
HyeJul's avatar
- Hơi mịn quá nhỉ :"> Nhưng xếp res và text đẹp :3 Cre chìm m nhỉ ?
VyTuzki's avatar
Mới xài topaz lần đầu mà
Còn cái khung là shape: www.deviantart.com/art/Customi…
HyeJul's avatar
- Thanks m ^ . ^ Không sao :"> Hiếm lắm mới thấy ai xài được Topaz giỏi như m :3
BobbyDDH's avatar
sao làm hình hay vậy
nganbadao's avatar
topaz hơi qá
Sunham86's avatar
VyTuzki's avatar
sửa lại rồi, thấy ổn hơn ko
Sunham86's avatar
ổn hơn nhưng topaz...
VyTuzki's avatar
bạn biết thông số nào đẹp hông, mình làm đại nên nó mới ghê vậy 
Sunham86's avatar
tớ chẳng bao giờ dùng topaz cả~
toàn action ... thôi:3
VyTuzki's avatar
cho tớ xin cái action đk hôngSeto Kousuke (Being shy and kawaii) [10] 
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In