Shop Forum More Submit  Join Login
Limit Unleasher - Lullasy (Bloodless) by Vulcarae Limit Unleasher - Lullasy (Bloodless) by Vulcarae
[ENGLISH]

    Creation date: ~19 April 2016

    Created with: HeroMachine 3 --> www.heromachine.com/heromachin… <--

    Some information about this creation:

- My new, ultimate and probably impossible to break again, layer record - managed to reach over 1,6k (1 600)
- I used insignia, to create scales on the snake-tail, placing it one by one, to make sure it will look as good as possible
- As you may notice, shading on this Lullasy is... Bad. Really Bad. With so much layers, HM didn't even tried to react fast, and that kinda broke my patience. Sorry for that.
- Been thinking (and kinda - working) on this since my journal entry named "Limit Unleasher"
- At start, it has blood all over it (look at blood version), but then my friend told me it looks bad, so instead of deleting it, i also made bloodless version
- I plan to remake it someday. Make shading better, so it won't be that bad. Until that time, text - save file gonna wait on my PC,

~~~~~~

I DO NOT own HeroMachine/anything else related to HM, with the exception of the idea of creating this image in HM3

Link to HeroMachine (HM is owned, created and blessed by Jeff Herbert): www.heromachine.com/

#
#
#

[POLISH]

    Data powstania: ~16 Kwietnia 2016

    Stworzone za pomoca: HeroMachine 3 --> www.heromachine.com/heromachin… <--

    Trochę informacji o tej twórczości:

- Mój nowy, ostateczny i prawdopodonie niemożliwy do ponownego złamania, rekord warstw - udało mi się dotrzeć do ponad 1,6 tysięcy (1 600)
- użyłem insigni, by stworzyć łuski na wężowym ogonie, kładąc je jedna po drugiej, by mieć pewność że będzie to wyglądało tak dobrze jak to możliwe.
- Jak można zauważyć, cieniowanie na tej Lullasy jest... Kiepskie. Naprawdę kieppskie. Z tak dużą ilością warstw, HM nie próbowało nawet reagować szybko, i to złamało moją cierpliwość. Przepraszam za to.
- Myślałem ( i niby - pracowałem) nad tym od wpisu do dziennika pod nazwą "Limit Unleasher"
- Planuje przerobić to pewnego dnia. Zrobić lepsze cienie, by nie było tak źle. Do tego czasu, zapis tekstowy będzie czekał na moim komputerze grzeczniutko.

~~~~~~

NIE JESTEM właścicielem HeroMachine/Czegokolwiek co związane z HM, z wyjątkiem pomysłu na stworzenie tego obrazka w HM3

Link do HeroMachine (HM należy, a także zostało stworzone i błogosławione przez Jeffa Herberta): www.heromachine.com/
:iconjr19759:
JR19759 Featured By Owner Apr 19, 2016
You added the scales individually?! *shakes head*
I applaud you my friend. That is something I doubt anyone else would bother to do.
Also, it looks awesome and the shading isn't that bad. Especially on the tail.
Reply
:iconvulcarae:
Vulcarae Featured By Owner Apr 19, 2016
Yea, i did. At start i had even more crazy idea - i wanted to also make tail shape in custom way (just like pony bodies), but that would be to much for me, so i just made scales.
And yea, decend shading only on tail, however, face has close to 0 shading, and that is pain for me somehow. I was hoping it could truly be my limit unleasher, but for now, it's not even close.
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
April 19, 2016
Image Size
994 KB
Resolution
2048×1536
Link
Thumb

Stats

Views
270
Favourites
4 (who?)
Comments
2
Downloads
1