Deviation Actions

voogee's avatar

Samotnik

By voogee
28 Favourites
6 Comments
882 Views
"Zostawcie mię w spokoju, nie psujcie marzenia.
Wolę, wolę samotność dziką i ponurą –
Ludzie; precz z myśli mojej! Jesteście mi chmurą."

— Tomasz August Olizarowski, "Samotnik"
Image details
Image size
1000x1000px 334.15 KB
Published:
© 2014 - 2021 voogee
Comments6
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
kitkat523's avatar
Amazingly done! Clap
marqjc's avatar
voogee's avatar
novus41's avatar
świetny pomysł i wykonanie
voogee's avatar
novus41's avatar
Cała przyjemność po mojej stronie:)
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In