Comments1
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
solloxr's avatar

Poza powoduje, że wzrok błądzi, kreśli linie kształtów, zarys pięknej buzi, krąży po rudych falach... Podoba mi się, że pomimo bardzo otwartej pozy, która natychmiast przyciąga wzrok zmusza to widza to podziwiania urody modelki i efektownego kostiumu powoli, krok po kroczku. Ogólnie Cat Love