Shop Forum More Submit  Join Login

Mature Content

This content is intended for mature audiences.


or, enter your birth date.*


Month

Day

Year*
Please enter a valid date format (mm-dd-yyyy)
Please confirm you have reviewed DeviantArt's Terms of Service below.
* We do not retain your date-of-birth information.
Jeanne interupts a... personal meeting between a boss and his secretary when she figures that sunbathing on the top of the roof of a tall building is a "good" idea... Or maybe she just likes to cause inconviences and trolling other people.

:icondeviantuniverse: by mja42x 
Jeanne Nocturne © ViktorMatiesen  fav.me/d9ftz22
Add a Comment:
 
:iconspeedslide:
Speedslide Featured By Owner May 14, 2018
:lmao: Jeanne väljer alltid den perfekta platsen. :D

Virtus: *Gör stora ögon och rodnar hårt när Jeanne tar av sig toppen* "Jeanne! Det här är inte en nudiststrand! Okej, det är inte ens en strand, men..."
Reply
:iconviktormatiesen:
ViktorMatiesen Featured By Owner May 14, 2018  Hobbyist Traditional Artist
Jeanne: "Jamen, nu är det så här Pewdiepie, att era snobbar på Thunder Force bara grinade hela tiden så jag fick ta näst bästa plats för att få in lite vitaminer från solen: bredvid kontoret där alla advokater håller sig till... Win win situation liksom" >83
Reply
:iconspeedslide:
Speedslide Featured By Owner May 15, 2018
Virtus: Jag är ledsen att du blev nedröstad, även om jag tyckte du inte gjorde någon skada... Du vet att dina bröst fortfarande ger dig ett oschysst överläge över mig... *Hostar nervöst när Jeanne smajlar åt honom*
Reply
:iconviktormatiesen:
ViktorMatiesen Featured By Owner May 15, 2018  Hobbyist Traditional Artist
Jeanne: *nyper hans kinder* Du, jag har överläge över ALLT... De inser det inte bara. Pippin, Happy, Jay. De är alla under min kontroll... *överdrivet dramatisk rant* ALL SHALL LOVE ME AND DISPAIR!!! 
:iconevilplz:
Reply
:iconspeedslide:
Speedslide Featured By Owner May 16, 2018
Virtus: ... Nog för att dina tuttar är fina, men så pass kraftfulla är dom int - MMMF! *Tystad när Jeanne trycker upp dom i ansiktet på honom*
Reply
:iconviktormatiesen:
ViktorMatiesen Featured By Owner May 16, 2018  Hobbyist Traditional Artist
Jeanne: VA?! JAG KAN INTE HÖRA DIG NÄR DU ANTASTAR MIG SÅ DÄR MED ANSIKTET BEGRAVD PÅ MIN BRÖST!! OuO
Reply
:iconspeedslide:
Speedslide Featured By Owner May 17, 2018
Virtus: *Lägger snabbt en hand över hennes mun och viftar en liten vit flagga*
Reply
:iconviktormatiesen:
ViktorMatiesen Featured By Owner May 17, 2018  Hobbyist Traditional Artist
Jeanne: :iconwinnerplz:
Reply
:iconbracey100:
Bracey100 Featured By Owner May 1, 2018  Professional Digital Artist
Id be all like to the secretary, who told you to stop? 
Reply
:iconviktormatiesen:
ViktorMatiesen Featured By Owner May 1, 2018  Hobbyist Traditional Artist
Or maybe its vice versa? Hmmm?
Reply
:iconbracey100:
Bracey100 Featured By Owner May 1, 2018  Professional Digital Artist
Well she's the one tha t looks like shes on her knees. Wink wink nudge nudge, say no more!
Reply
:iconviktormatiesen:
ViktorMatiesen Featured By Owner May 1, 2018  Hobbyist Traditional Artist
maybe she's a dwarf? Maybe he is into small people? Know whatta mean? Nudge, nudge!
Reply
:iconbracey100:
Bracey100 Featured By Owner May 2, 2018  Professional Digital Artist
Touche lol.
Reply
:iconlecter-the-mu:
Lecter-the-Mu Featured By Owner May 1, 2018  Hobbyist General Artist
A little something for the construction guys ;)
Reply
:iconviktormatiesen:
ViktorMatiesen Featured By Owner May 1, 2018  Hobbyist Traditional Artist
Mhm ;3
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
April 30, 2018
Image Size
2.0 MB
Resolution
970×1265
Submitted with
Sta.sh
Mature Content
Yes
Link
Thumb

Stats

Views
135
Favourites
7 (who?)
Comments
15
Downloads
0