Shop Forum More Submit  Join Login
Group Info Group Founded 1 Year ago Statistics 106 Members
2,424 Pageviews109 Watchers

Admins

Co-Founders


:iconlukesaurusflavius::iconch-chau::iconmeoconchi::icontwily-star::iconchichicherry123:

Contributors


:iconmusicalstaryt::iconemeraldbunnie::iconcreepermilky::iconmorningbullet:

Gallery Folders

Featured
Hard Siro by Snowty-Larry
Proud to be Vietnamese! by ZorroFammieVN
VietNam's MLP Mascot by CutieKittyFoxPainter
The Last Hope (Contest Trial 3) by PhuocThienCreation
Automagically Send to another Folder
Mane 6, Sunset Shimmer and Starlight Glimmer
Pony by Ch-Chau
AU - Shadowbolts by NellaDang
Ponies by Ch-Chau
[ART] HERRENA HEART IN VAMPIRE CUSTOM by HerrenaHeart2005
Princess
Luna in the Dream's world by PhamNgocMinh1210
Luna's gifts by BossMeow
Lunar Luna by whiskyice
(Clestian + Lunie in my style) Royal Sisters by MagicAngelStarArtist
OCS
NellShield - Laura by NellaDang
custom - odd-eye-circle by NellaDang
Crystal is pretty by NellaDang
Art gift: SwetieLinh by cloudyhan24
OCS
Background Ponies
[SKIN|HERRENA] FLORWEY FAIRY by HerrenaHeart2005
[COMMISSION] STARY SKY by HerrenaHeart2005
Autumn Blaze the Kirin by cloudyhan24
[Sketch] The legend of Mist Mane by SilverGrellow
SFM AND GMOD
Explore... by StormyScratch
Derpy by StormyScratch
Fluttershy in the wood by StormyScratch
Purple horse on the hill by StormyScratch
Reference OC'S
Nellie Starlight by NellaDang
Milky way's ref sheet by milkywaybutterfly162
[Oc] Muzy-II by CometSparke
Mirage Heartbreak OC by whiskyice
Fusion OC'S
Sketch W.I.P
Background Landscape
Cosplay
Animation
Animated icon: Purple Shine by thuytrang4
Ink Paper Artwork
[Commission] Mirage Heartbreak by Hampet

Newest Members

Deviants

Visitors

You're not here because you're not logged in
 • :iconherrenaheart2005:
  HerrenaHeart2005 - Members
  Visited here 15 hours and 15 minutes ago
  Did something awesome today
 • :iconnelladang:
  NellaDang - Members
  Visited here 1 week and 2 days ago
  Did something awesome 1 week, 2 days ago
 • :iconlukesaurusflavius:
  LukesaurusFlavius - Co-Founders
  Visited here 1 week and 2 days ago
  Voted today
 • :iconmeo305:
  MEO305
  Visited here 1 week and 4 days ago
  Isn't a member
 • :iconcheerymoon2017:
  CheeryMoon2017 - Members
  Visited here Nov 28, 2018, 8:35:00 AM
  Did something awesome on June 24th, 2018

Group Info

Chào các bạn bronies/pegasister từ khắp đất nước Việt Nam!

Đây là một group brony/pegasister Việt Nam mới được thành lập lần đầu tiên trên DeviantArt website, nếu các bạn muốn mời anh chị em bạn để có thể làm quen với những người họa sĩ tài năng khác từ Việt Nam mình để mà học hỏi tăng kiến thức, kĩ năng vẽ đẹp với những người nước khác để cho họ thấy mình làm được gì! >:3

Nếu anh chị em quen ai thì cứ việc mời nha, tất cả bronies/pegasister mình đều được kính mời, tất cả thành viên từ group này đều là ở trên Facebook group. Tuy nhiên, nếu các bạn có tài khoản Facebook thì cứ tự nhiên mà gia nhập nha, 400 thành viên rất mong chào những thành viên mới zo! :3

English Traslate Credits to Ch-Chau

Hello every brony/pegasister from every place in Viet Nam!

This is a group of Viet Nam bronies/pegasisters just founded for the first time on the DeviantArt website, if you want to invite your friends in order to meet the other talented artists from Viet Nam, learn to grow your drawing knowledges, skills with the other foreign artists, to show them what you can do! >:3

If you meet someone, then just invite them, all of our bronies/pegasisters are all welcome, all members from this group are on the Facebook group. However, if you have a Facebook account, then just don't afraid to join, 400 members are all very welcome with the newbie members! :3
Group
Founded 1 Year ago
Jun 26, 2017

Location
Asia

Group Focus
Art Creation

Media Type
Digital Media

106 Members
109 Watchers
2,424 Pageviews
Daily Pageviews

Comments


Add a Comment:
 
:iconwhiskyice:
whiskyice Featured By Owner Sep 18, 2018
Chào mọi ngừi, k biết ai đã đăng art của mình trên đây nữa, tự dưng thành 1 trong những ng hđ nhiều nhất XD
Thank bạn đó nhé <333333
Reply
(1 Reply)
:iconlukesaurusflavius:
LukesaurusFlavius Featured By Owner Jun 17, 2018  Hobbyist Digital Artist
Hiện tại sky không có ở đây đưa mấy em làm admin, chỉ có mình anh quản lý chỗ này thôi à, thông cảm trục trặc kĩ thuật với cái groups này ít actived chút nha c:.

Nếu anh có phép quyền đưa admin thì anh đã làm từ lâu rồi. Tại sky không có ở đây nên bó tay nếu có ý kiến gì để giúp groups thì nói nha, thay tạo groups mới cũng được để mọi người chuyển nhà tiếp =)))))).
Reply
:iconthomaskingston0710:
THOMASKINGSTON0710 Featured By Owner Mar 28, 2018  Student Traditional Artist
Xách cả thể giới đến đây,chỉ để ngủ.zzzzzz
Reply
:iconxxmaikhanhflarexx:
xXMaiKhanhFlareXx Featured By Owner Feb 6, 2018  Hobbyist Digital Artist
Chào các pony, thành viên mới ơi là mới nà :33
Reply
Add a Comment: