Shop Forum More Submit  Join Login
Group Info Group Founded 11 Years ago Statistics 2,042 Members
141,786 Pageviews1,982 Watchers

INFO!

:reading: SUBMISSION is CLOSED!
Submissions is closed now :)

Chúng tớ đã đóng phòng tranh rồi nhé :)


:rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose:

:rose: :heart:Welcome to our Facebook: www.facebook.com/pages/Vietnam… :heart::rose:

:rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose:

HAPPY LUNAR NEW YEAR!!! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!

:reading: Our VIPs:

:iconkasumivy: :iconrabbittheking: :iconcati315: :iconrinmeothichca: :iconkukuchangmin: :iconsplendidriver: :iconkien-biu: :iconhandsomedara: :iconcvbtruong: :iconkinto42: :iconsanmandara: :icon69xuxu69:
Submissions are closed. Please don't submit your works and wait until next week.

If you're a VIP, you can submit into the V.I.P Group folder. If not, please don't :") Read vietnam-community.deviantart.c… to know how to be a V.I.P ~~~

Well, please don't submit into the Challenge folder. Please notice this point ; ; That's the reason why your works have got denied - -"
Thank you and have a nice day :)

------------------------------

Phòng tranh đã đóng rồi, hẹn mọi người tuần sau nhé.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tuần qua. Ngày lành!

Nếu bạn là VIP thì có thể gửi tranh vào folder V.I. P group, nếu không thì đừng nhé :") Hãy đọc vietnam-community.deviantart.c… để biết làm sao để trở thành VIP ~~~

À, làm ơn đừng gửi tranh vào tập tin tên Challenge nha. Chú ý điểm này giùm mình ~ Tranh của bạn bị từ chối là do lỗi này đó nha - -"
The gallery is opened.
Please submit to a suitable folder : )

Thank you :heart:Phòng tranh đã mở, xin mời submit tranh (đặc biệt là các bạn bị deny tuần trước) : )
Và nhớ hãy chọn cho đúng folder bạn nhé ^^
More Journal Entries

Random from Featured

PSI Number 1 Plus (Packaging) by saokimbranding PSI Number 1 Plus (Packaging) :iconsaokimbranding:saokimbranding 0 0 Sketch of Nara New Version by NaraEragon Sketch of Nara New Version :iconnaraeragon:NaraEragon 3 0 Eyes by Nero-Volpi-DH Eyes :iconnero-volpi-dh:Nero-Volpi-DH 2 0 An Nhien by NganThien An Nhien :iconnganthien:NganThien 13 15 Blue Daisy by sakuraP-RabbitoAlice Blue Daisy :iconsakurap-rabbitoalice:sakuraP-RabbitoAlice 7 7 Hasu - The boring day by sakuraP-RabbitoAlice Hasu - The boring day :iconsakurap-rabbitoalice:sakuraP-RabbitoAlice 4 0 Floating Market by nguyenshishi Floating Market :iconnguyenshishi:nguyenshishi 198 12 trinh chi diep by dangiu26 trinh chi diep :icondangiu26:dangiu26 27 7 Nyx Vs For Win7 by tunv Nyx Vs For Win7 :icontunv:tunv 167 144 sungmin calendar 2012 by shineunki sungmin calendar 2012 :iconshineunki:shineunki 25 4 Hanoi life 52 by haitran1989 Hanoi life 52 :iconhaitran1989:haitran1989 5 0 Hanoi-1 by xstockx Hanoi-1 :iconxstockx:xstockx 1,325 69 Dao . The Island . VS by dvkndn Dao . The Island . VS :icondvkndn:dvkndn 122 95 Hell by plamt Hell :iconplamt:plamt 8 4 APH ChinaVietnam - To the Sky by yuukinguyen APH ChinaVietnam - To the Sky :iconyuukinguyen:yuukinguyen 99 14 Emerald by dvkndn Emerald :icondvkndn:dvkndn 368 255
Show your favourite here :D

Recent Journal Entries

Visitors

READ BEFORE SUBMIT please!

Tham gia như thế nào?
Nhấn vào "Join our group".

Làm sao để submit tranh?
Nhấn vào "Contribute Art" và chọn submit vào folder mà bạn muốn

Có thể submit bao nhiêu deviation? Gallery đóng/mở như thế nào?
Chúng ta sẽ có nguyên một tuần để mọi người gửi deviation với số lượng 5 dev một người (gửi quá sẽ bị từ chối). Tuần tiế-p theo chức năng submit sẽ được đóng lại để bọn mình feature số dev đã nhận. Cứ thế chúng ta xoay vòng ^^


Có thể submit những loại deviation nào?
Tất cả mọi thể loại nhưng hãy là tác phẩm hoàn chỉnh nếu là tranh vẽ.

Có thể gởi vào mục Faves không?
Được chứ. Faves đã được xế-p theo từng loại nên hãy chọn đúng folder để gởi.

Nếu có câu hỏi, tôi sẽ hỏi ở đâu?
Xin hãy gởi note. Nếu bạn lười và là câu hỏi đơn giản, comment ở home cũng được :D

----------------------------------------

New FAQ:

How do I join?
Click on "Join our group" please.

How do I submit a deviation?
Click on "Contribute Art" and choose a suitable folder.

How many deviations can I submit?
You will have a whole week to submit with the amount of 5 deviations per member. On the next week, we will stop the submitting function to feature your works.

What kinds of deviation can I submit?
All kinds of them but no sketches or linearts (if you have colored versions) for drawings please.

Can I suggest faves?
Yes.

If I have a question, where can I ask?
Please send note, but if you're lazy and your question is simple, you may comment at the home page :D

Admins

Founder


:iconunusualphoto:

Co-Founders


:iconpansy88::icondanghieu::iconkeishizu::iconoritana:

Moderators


:icongreatufo:

Contributors


:iconbigds::iconcadybrille::iconblackjack0919:

Active Members

Deviants

Affiliates

:iconinternationalarts::iconnusantara-raya::iconearthgaia:

Comments


Add a Comment:
 
:iconvnccp:
VNCCP Featured By Owner Feb 2, 2019  Hobbyist Digital Artist
Nhóm mình có bạn nào còn online không vậy? Sweating a little... 

Lâu rồi chưa gặp ai Việt Nam trên đây cả, mình có link chat Discord, bạn nào thích chat với mình về vẽ vời thì click tham gia nhé La la la la 

discordapp.com/invite/Z2vPMTZ
Reply
:iconkashikoma:
kashikoma Featured By Owner Jan 5, 2019
Hello all vietnamese artists. Does anyone know anybody who works at Nam Hai Art Studio? They work on many anime. www.animenewsnetwork.com/encyc…
I would like to talk to you.
tôi có thể đọc và nói một số tiếng việt
Reply
:iconnhacuadau:
NhacuaDau Featured By Owner Nov 25, 2018  Professional General Artist
ủa group còn hoạt động không nhỉ?
Reply
:iconkashikoma:
kashikoma Featured By Owner May 10, 2018
hi, neat group. just wanted to stop by, look, and say hi.
Reply
:iconsuper-akared:
super-akared Featured By Owner Sep 30, 2017  Student Digital Artist
Hi
Reply
:iconxuanquynhdesign:
xuanquynhdesign Featured By Owner Apr 18, 2017  Student Digital Artist
bao h phòng tranh mở lại vậy ad?
Reply
:iconyujinsanart:
YujinSanArt Featured By Owner Mar 13, 2017  Hobbyist Digital Artist
I don't know how to write or read the Vietnamese language. I only know how to speak it because I've been in America for the most of the time. And I'm half Vietnamese ;=;
Reply
(1 Reply)
:iconcuteyukirabitt:
Cuteyukirabitt Featured By Owner Aug 19, 2014
Khi nào phòng tranh mới mở lại vậy?
Reply
Add a Comment: