Shop Forum More Submit  Join Login
:iconvex2001:Vex2001 posted a status
I'm back from Uncle's and I drank some Cider. I was a bit dizzy but I wasn't drunk.XD

Devious Comments

:iconlittlemafiaprincess:
LittleMafiaPrincess Featured By Owner May 12, 2017  Hobbyist Digital Artist
Tak nechlastej když to neumíš -,-
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner May 12, 2017  Hobbyist General Artist
Co je?
Reply
:iconangelathettafan:
AngelatheTTAFan Featured By Owner May 9, 2017  Professional Digital Artist
Ježiši XD, 
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner May 9, 2017  Hobbyist General Artist
Já vím.XD
Reply
:iconangelathettafan:
AngelatheTTAFan Featured By Owner May 9, 2017  Professional Digital Artist
Sem ráda že nejsi ožralej XDDDDDDDDD
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner May 9, 2017  Hobbyist General Artist
Nejsem a nikdy jsem nebyl a bylo to o víkendu.XD
Reply
:iconangelathettafan:
AngelatheTTAFan Featured By Owner May 9, 2017  Professional Digital Artist
Tak to je fajn, 
Reply
:iconphatpandapo23:
PhatPandaPo23 Featured By Owner May 7, 2017  Hobbyist Artist
That's good that your not drunk. 🙂
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner May 7, 2017  Hobbyist General Artist
I know.^^
Reply
:iconphatpandapo23:
PhatPandaPo23 Featured By Owner May 7, 2017  Hobbyist Artist
😊
Reply
Add a Comment: