Shop Forum More Submit  Join Login
:iconvex2001:Vex2001 posted a status
Idk why people from Czech and Slovak Groups for Gaming and Anime on FB have to be so bad to you...I didn't do anything I just asked or made normal thing like Closed Poll. 

Devious Comments

:iconjohankasas:
JohankaSas Featured By Owner Mar 8, 2018  Hobbyist
Výhoda toho být líná heheheeee.
Taky jsem součástí těch skupin ale nemám nijaké nutkání tam nic přidávat, protože to nemá cenu buď si toho nikdo nevšimne nebo to jen budou hateovat, taky si tam většinu dramat či hádek jen čtu.. nediv se lidi dokážou být blbý a chytit se čehokoliv ;3
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Mar 8, 2018  Hobbyist General Artist
Já vím.
Reply
:iconhistoric-historian:
Historic-Historian Featured By Owner Mar 7, 2018  Hobbyist General Artist
Why would you make a closed poll then.... XD
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Mar 8, 2018  Hobbyist General Artist
Protože jsem byl blbý v ty době. 
Reply
:iconglobteen:
Globteen Featured By Owner Mar 7, 2018  Hobbyist Digital Artist
:| people can be so stupid
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Mar 7, 2018  Hobbyist General Artist
Yeah.
Reply
:iconglobteen:
Globteen Featured By Owner Mar 7, 2018  Hobbyist Digital Artist
:| yep
Reply
:iconmadnessfoxywolf:
madnessfoxywolf Featured By Owner Mar 7, 2018   Traditional Artist
What happened ?
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Mar 7, 2018  Hobbyist General Artist
Well once I posted closed poll on Anime Maniaci CZ/SK and they started to yell "Thanks for Closed Poll you fucker." or I just posted status on Games CZ/SK and I wrote there "do u no de wae?" because I wanted to funny and they started to yell "Kill yourself asshole",etc.
Reply
:iconmadnessfoxywolf:
madnessfoxywolf Featured By Owner Mar 7, 2018   Traditional Artist
I think the "do u no de wae" reminds them of the knuckles meme but tbh, they are maybe childish persons, Idk
Reply
Add a Comment: