Shop Forum More Submit  Join Login

Who's your best character from Team Fortress 2? :D My best character from this game are Heavy and Scout.:D 

29%
19 deviants said I don't play Team Fortress 2. =P
14%
9 deviants said Heavy
14%
9 deviants said Scout
14%
9 deviants said Pyro
11%
7 deviants said Medic
8%
5 deviants said Spy
5%
3 deviants said Engineer
3%
2 deviants said Soilder
3%
2 deviants said Sniper
0%
No deviants said Demoman

Devious Comments

:iconraymccall-erronblack:
RayMcCall-ErronBlack Featured By Owner Aug 8, 2016  Hobbyist
Chociaż lubię więcej niż jedną postać z TF2, tak więc jedną z moich ulubionych postaci jest Scout
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Aug 8, 2016  Hobbyist General Artist
Przepraszam.^^; Ale tutaj nie jest 100 slotów. Jest tu jedynie 9 slotów.
Reply
:iconraymccall-erronblack:
RayMcCall-ErronBlack Featured By Owner Aug 8, 2016  Hobbyist
No wiem o tym ;p
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Aug 8, 2016  Hobbyist General Artist
Dobrze.^^
Reply
Add a Comment:
 

Poll History