Shop Forum More Submit  Join Login

Do you know CountryBalls? 

73%
40 deviants said No.
27%
15 deviants said Yes.

Devious Comments

:iconrayxim:
Rayxim Featured By Owner Jun 18, 2016  Hobbyist Digital Artist
Znám country balls. Ale kdo je vlastně asi vytvořil?
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Jun 18, 2016  Hobbyist General Artist
Jmenuje se to i Polandball a kdo ho vytvořil? Krautchan.net.
Reply
:iconrayxim:
Rayxim Featured By Owner Jun 18, 2016  Hobbyist Digital Artist
To vím že je to podle Polandball. Nebyla jsem si jistá, protože spousta lidí dělá taky takové komixy s countryballs. Hlavně na DA.
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Jun 18, 2016  Hobbyist General Artist
Jo jo. Co bys řekla kdybych udělal CountryBally?
Reply
:iconrayxim:
Rayxim Featured By Owner Jun 18, 2016  Hobbyist Digital Artist
Byla bych ráda... ale týká s to moc politiky ne?
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Jun 18, 2016  Hobbyist General Artist
Jo.
Reply
:iconrayxim:
Rayxim Featured By Owner Jun 18, 2016  Hobbyist Digital Artist
Je to jen na tobě. Nenutím tě do toho.
Reply
:icondivinekoryo:
DivineKoryo Featured By Owner Jun 17, 2016  Student General Artist
Polandball right? XD
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Jun 17, 2016  Hobbyist General Artist
No, CountryBalls.
Reply
:icondivinekoryo:
DivineKoryo Featured By Owner Jun 17, 2016  Student General Artist
I think they're the same thing!

you mean these right?

i.imgur.com/lCzac82.png
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Jun 17, 2016  Hobbyist General Artist
Maybe,yes.
Reply
:iconraymccall-erronblack:
RayMcCall-ErronBlack Featured By Owner Jun 17, 2016  Hobbyist
I know, but only from comics.
Ja znam, ale tylko z komiksów
Reply
:iconjaredthefox92:
JaredtheFox92 Featured By Owner Jun 17, 2016  Hobbyist Writer
It's 'Polandball' You cannot into Polandball!
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Jun 17, 2016  Hobbyist General Artist
?
Reply
:iconbrownpen0:
BrownPen0 Featured By Owner Jun 17, 2016  Hobbyist
Am I the only one who knows Countryballs? :,(
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Jun 17, 2016  Hobbyist General Artist
No, You're not alone.
Reply
Add a Comment:
 

Poll History