Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconraymccall-erronblack:
RayMcCall-ErronBlack Featured By Owner Feb 20, 2017  Hobbyist
Vexter, czy ty wiesz kto zrobił rysunek 'The Killer and the Cowboy'?
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Feb 20, 2017  Hobbyist General Artist
Ja wiem ale ten rysunek jest dla ciebie. Tak czy inaczej ja jestem "Vex2001" albo "Vex" wkrótce. Ja zmieniłem nick.
Reply
:iconraymccall-erronblack:
RayMcCall-ErronBlack Featured By Owner Feb 20, 2017  Hobbyist
Aaaaa, Czyli bazując na podstawie nazwy tego folderu: tam są moje rysunki oraz rysunki wykonane przez moich przyjaciół.
Już kapuję :)
Reply
:iconraymccall-erronblack:
RayMcCall-ErronBlack Featured By Owner Dec 13, 2016  Hobbyist
Hej Vexter, czy ty wiesz, że rysunek Julii znajduje się w niewłaściwym folderze XD?
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Dec 13, 2016  Hobbyist General Artist
Aaaa! Przepraszam.XDD
Reply
:iconraymccall-erronblack:
RayMcCall-ErronBlack Featured By Owner Dec 13, 2016  Hobbyist
Nic nie szkodzi XD
Reply
Add a Comment: