Shop Forum More Submit  Join Login
CFC|Boruto vs. Teen Gohan by Vex2001 CFC|Boruto vs. Teen Gohan by Vex2001
Boruto vs. Teen Gohan (Boruto vs. Dragon Ball Z).

My CFC Idea Pic.

AnimationRewind + Rewind Rumble + Cartoon Fight Night:
www.youtube.com/user/Animation…
www.youtube.com/channel/UC5Lmz…
www.youtube.com/channel/UC-iX9…

Templates:
vex2001.deviantart.com/gallery…

Boruto by Shueisha/Pierrot/Ukyo Kodachi/Mikio Ikemoto/Hiroyuki Yamashita/Noriyuki Abe/Makoto Uezu/Yasuharu Takanashi/-Yaiba-/
Teen Gohan by Shueisha/Toei Animation/Akira Toriyama/Minoru Okazaki/Daisuke Nishio/Junichi Ishikawa/Kenji Shimizu/Tokizo Tsuchiya/Takao Koyama/Shunsuke Kikuchi/Koji Kaneda/Yasuhiro Nowatari/Norihito Sumitomo/Kenji Yamamoto/Osamu Kasai/Aya Matsui/Akihito Tokunaga/Atsushi Maekawa/Toyotarou/Kimitoshi Chioka/Morio Hatano/Kohei Hatano/Ryota Nakamura/Osamu Nozaki/Tatsuya Nagamine/Naoko Sagawa/Atsushi Kido/Tomosuke Teramoto/Satoru Takami/Shunki Hashizume/Hiroyuki Sakurada/Norihito Sumitomo
Boruto Render by :iconayakayukihiro:
Teen Gohan Render by :iconel-maky-z:
CFC Template and Edited CFC Template by :iconanimationrewind: and :iconvex2001:
Add a Comment:
 
:iconnastynappa:
nastynappa Featured By Owner May 30, 2018
gohan
Reply
:iconkoshej:
Koshej Featured By Owner Mar 3, 2018
Well, he already LOST, loool.
[AMV] The day Himawari unlocked her Byakugan. by Koshej
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Mar 4, 2018  Hobbyist General Artist
Hahahahaha. No. 
Reply
:iconkoshej:
Koshej Featured By Owner Mar 4, 2018
Did you watch the AMV?
It shows no "views today", lol.
What do you think - is it similar enough? :rofl:
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Mar 4, 2018  Hobbyist General Artist
AMV what?
Reply
:iconkoshej:
Koshej Featured By Owner Mar 4, 2018
Did you CLICK the PICTURE above??? :o
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Mar 4, 2018  Hobbyist General Artist
Oh. I was thinking that's picture.XDD It was really funny.XD
Reply
:iconkoshej:
Koshej Featured By Owner Mar 4, 2018
So, did you like the video? :p
Reply
:iconvex2001:
Vex2001 Featured By Owner Mar 4, 2018  Hobbyist General Artist
Yah.
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
March 3
Image Size
3.1 MB
Resolution
1200×675
Link
Thumb

Stats

Views
158
Favourites
11 (who?)
Comments
9
Downloads
0
×