VenoM-DemoN on DeviantArthttps://www.deviantart.com/venom-demon/art/Locomotive-EP07-345-24830588VenoM-DemoN

Deviation Actions

VenoM-DemoN's avatar

Locomotive EP07 - 345

By
Published:
236 Views

Description

Locomotive type EP07 number 345 on tracke 8 in Warsaw East

Lokomotywa seri EP07 odjezdzająca z toru 8 przy peronie 2 (Wa-wa Wscjhodnia ) z Andrzejem S. w kierunku Białegostoku

Pic teaken by My Cellphone NEC e228
Zdjęcie wykonane telefonem NEC e228
Image size
640x480px 32.9 KB
© 2005 - 2024 VenoM-DemoN
Comments2
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
btnpl's avatar