2000+ Pageviews

1 min read
VellGFX's avatar
By VellGFX
0 Favourites
0 Comments
484 Views
Z małym poślizgiem, ale nie miałem chęci, ani weny by coś pisać.
Tak więc po małym zastoju, znów zaczynać będą tworzyć nowe emoty i wektorki.
Mam nadzieję że dużo nie pozapominałem, przez tą przerwę.

Pozdrawiam i zapraszam do śledzenia mych poczynań :P
Published:
© 2010 - 2020 VellGFX
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In