Shop Forum More Submit  Join Login
About Photography / Student VEAasFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Months
Needs Core Membership
Statistics 6 Deviations 3 Comments 177 Pageviews
×

Newest Deviations

NOI LONG HOC SINH by VEAas NOI LONG HOC SINH :iconveaas:VEAas 0 0 SAD STORY by VEAas SAD STORY :iconveaas:VEAas 0 0 LOVE YOURSELF_BTS by VEAas LOVE YOURSELF_BTS :iconveaas:VEAas 5 3 Anko Kitashirakawa [ IGGY ] by VEAas Anko Kitashirakawa [ IGGY ] :iconveaas:VEAas 1 0 KILLING ME - IKON_ByVEAas by VEAas KILLING ME - IKON_ByVEAas :iconveaas:VEAas 1 0 ELRIS - ByVEAas by VEAas ELRIS - ByVEAas :iconveaas:VEAas 9 2

Groups

This user is not currently part of any groups.

deviantID

VEAas's Profile Picture
VEAas
VEAas
Artist | Student | Photography
Vietnam
Con người tẻ nhạt xin chào những con người mặn mà
Please watch me if you like my art !
Hãy watch tôi nếu cậu yêu tác phẩm của tôi !
Interests

Activity


NOI LONG HOC SINH
"Là học sinh nên chúng em cũng chỉ là con người thôi. Không cộng điểm nghề, không cộng điểm học sinh giỏi, thi tổ hợp sáu môn. Cớ sao bộ giáo dục lại giết chết tâm hồn bé nhỏ này của chúng em?"
HQ : drive.google.com/open?id=10c02…
 Thank For Watching !  
Loading...
SAD STORY
" Yêu người, người chẳng yêu mình
Trái tim đôi lúc, thình lình lại đau. " 
HQ : drive.google.com/open?id=1wCFjowaq5MWqYBA6YSSv7V_KNwGIioj7  
Credit : Pexels@
Arshan Ali
Loading...
LOVE YOURSELF_BTS
Một chút simp vào ngày Chủ Nhật :((( 
Credit : Beapanda,Hallyumi, cypher-s,bealright23,mabling123Gaby,TokiLeveret,QiongMei,Mondai-Girl,...... 
HQ : drive.google.com/open…
BTS Derp Taehyung BTS Derp Taehyung 
Loading...
Anko Kitashirakawa [ IGGY ]
 Credit : SugarRush19, by HaleySwin/SaleySwillers,Law'...
.
HQ : drive.google.com/open?id=1edwL…
.
THANK FOR WATCHING ! 
Anko Mad Icon Anko Mad Icon 

Loading...
KILLING ME - IKON_ByVEAas
Bullet; Yellow [ Made in Picsart ] 
Credit: yamlTexka Kasre ( Cut Render ), ....
         .THANK FOR WATCHING !!.
Loading...

Journal

No journal entries yet.

Journal History

Comments


Add a Comment:
 
:iconveaas:
VEAas Featured By Owner 1 day ago  New Deviant Student Photographer
:))) Chuẩn bị share một số thứ 
Reply