varpho's avatar

math

By varpho
2 Favourites
5 Comments
206 Views
1+2=3 4+5+6=7+8 9+10+11+12=13+14+15 etc.
IMAGE DETAILS
Image size
1306x300px 41.63 KB
Published:
© 2014 - 2020 varpho
Comments5
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Mefistocattus's avatar
OEIS wszystko znajdzie:
oeis.org/A059270

:P
FollowByWhiteRabbit's avatar
Fajne, w takie podziały to się już w starożytności "się bawili" (vide (nie)słynny kalendarz Majów)
varpho's avatar
varphoHobbyist Digital Artist
ano, chociaż tu chodziło mi nie tyle o podział, co o budowanie. ;)

w ogóle zastanawiam się, czy dałoby się na bazie tego stworzyć jakiś kosmiczny system liczbowy, ale to byłoby raczej bardzo mało praktyczne...
knezmej's avatar
świetne
varpho's avatar
varphoHobbyist Digital Artist
dzięki! a ma to jakąś nazwę w ogóle?