varpho's avatar

Yazidi and Christians

By varpho
27 Favourites
8 Comments
1K Views
support the Assyrian Christians and Yazidis persecuted by the so called "Islamic State"!
please donate to the ACERO [Assyrian Church of the East Relief Organization] and Yazidi Relief Fund by Australian Manning Clark House!

symbol on the left is based on the representation of Melek Taus, the Peacock Angel. i've coloured the cuneiform ideogram 𒀭 [composed of 4 marks] meaning 'god' in the colourscheme of a peacock's feather. seven teardrops refer to the present persecutions as well to the myth about Melek Taus who "wept for 7,000 years, his tears filling seven jars, which then quenched the fires of hell." the sentence "And Melek Taus wept" is a reference to the shortest verse in the Bible. Yazidism is said to have some Christian influences.

symbol on the right is based on the emblems of two main historical churches of Assyrian people: the independent and sometimes accused of Nestorianism [Holy Apostolic Catholic] Assyrian Church of the East and the uniate Chaldean Catholic Church.

the main element is the "Nestorian cross". its
"nine dots represent the nine orders of ministry within the church | a crown with three prongs [is] representing the Trinity."

the crossed keys and the open book - the Bible - are taken from the emblem of the Assyrian Church of the East. i've coloured the cover green and the pages' edges blue to evoke connotations of rivers and hills shown on the original emblem.

the writing in the centre is Aramaic word ܝܗ Yah [shortening of Yahveh], three dots above are not vowel marks, but a decoration symbolizing Holy Trinity.

the crosier [pastoral staff] is present in the heraldry of both churches, the patriarchal cross only on the emblems of the Chaldean patriarchs, just like the Bethlehem star leading Magi/Wise-men/Kings [symbolized by 3 crowns on the coa of Chaldean patriarch Louis Raphael I Sako designed by Marco Foppoli].
IMAGE DETAILS
Image size
1709x900px 205.26 KB
Published:
© 2014 - 2020 varpho
Comments8
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Ghost-MissingNo's avatar
Ghost-MissingNoStudent Artist
Dzięki za informację, nie miałem pojęcia o Nestoriańskim krzyżu. Pewnie to i źródło tego krzyża z CK2, gdy niedawno dodano ich jako czwartą "nie-heretycką" denominację po Katolikach, Prawosławnych i Koptach/Monofizytach.

Myślałem że ich jedyny rozpoznawalny symbol to gwiazda Isztar/Szamasza :XD, która nie jest zbyt chrześcijańska w źródle ;.

Widzę że użyłeś dla nich symbolów syriackich/kościołu wschodu (osobna denominacja) i katolickich, czy myślałeś nad dodaniem i prawosławnych? Asyryjczycy są podzieleni na te 3 denominacje.
Są jeszcze... Mhallami, coś jak Fellahowie, muzułmańscy Asyryjczycy, ale oni się raczej nie mają co obawiać o prześladowanie... No chyba że się nie zintegrują z arabską "ummą".
varpho's avatar
varphoHobbyist Digital Artist
przy czym rzecz jasna "prawosławny" odnosi się w tym wypadku do "monofizytów", prawda? bo zacząłem już szukać jakiegoś prawosławnego [w sensie uznającego 7 soborów powszechnych, a nie tylko 3] Kościoła syryjskiego...

ETA: no i znalazłem.
tylko że problem polega na tym, że symbol tego Kościoła jest dość trudny do wykorzystania - z jednej strony zawiera mało specyficzne skrzyżowane klucze, z drugiej - postaci Piotra i Pawła trzymających kościół [Sobór Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni w mieście Hama? a tutaj to w ogóle trzymają coś trudnego do zidentyfikowania]. można by spróbować umieścić zarys kościoła nad księgą, albo np. gdzieś z boku przedstawić atrybuty obu apostołów, tylko że chyba w prawosławiu jest to rzadziej stosowany sposób identyfikacji, w każdym razie na żadnym przedstawieniu emblematu tego Kościoła ich nie dostrzegłem.
varpho's avatar
varphoHobbyist Digital Artist
szczerze mówiąc, to skupiłem się na reprezentantach rytu wschodniosyriackiego [nie wiem nawet, czy to jest przyjęta polska nazwa], zachodniosyriackich chrześcijan tutaj nie uwzględniłem, przynajmniej nie wprost.
faktycznie, można by dodać i ich symbolikę. w ogóle od jakiegoś czasu chodzi za mną pomysł wykorzystania w logo ichniejszego pastorału ze smokami.
NitroFieja's avatar
Melek Taus :heart:
varpho's avatar
varphoHobbyist Digital Artist
no, od dość dawna mnie ta postać interesuje.
nie bez znaczenia jest tu moje nazwisko, zreinterpretowane na zasadzie rebusu. :D
NitroFieja's avatar
hint please? :D
varpho's avatar
varphoHobbyist Digital Artist
Paw-las
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In